Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Institusjonelt samarbeid

Her presenterer vi nåværende og tidligere prosjekter og programmer. Vårt største enkeltprosjekt er EAF – Nansen-programmet, som omtales separat. I tillegg til det som nevnes her, er mye aktiviteten til CDCF mindre enkeltoppdrag for Norad under ”Rammeavtalen mellom Norad og Fiskerifaglig senter for utviklingssamarbeid (CDCF)/Havforskningsinstituttet, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NIFES og Veterinærinstituttet om rådgivning innen fiskeri, akvakultur og akvatisk miljø”.