Hopp til hovedteksten
Nordvest Afrika 2011
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeriforskning og fiskeriforvaltning

Angola

Samarbeidsperiode: 3 år (etter at bilateral avtale er signert)
Status: Diskusjonsfase
Mål: Samarbeid innenfor fiskeriforskning- og forvaltning med økt fokus på forvaltning.
Samarbeidsinstitutsjoner: Ikke avklart
Prosjektnavn: Ikke avklart
Kontaktperson: Hans Erstad

Mosambik

Samarbeidsperiode: 2009 – 2013
Status: Pågående
Mål: Fiskeriforskning: Assistanse innenfor rekebestandsberegning
Fiskeriforvaltning: Kystsoneforvaltning, kursvirksomhet, Overvåkning og kontroll, langtidsrådgiver stasjonert I Maputo (implementering av ”Fisheries Master Plan), verdikjedeanalyse, fiskerioppsyn/patruljefartøy
Akvakultur: Bygging av en akvakulturstasjon
Samarbeidsinstitutsjoner: Fiskeriministeriet, Mozambique, Den Kongelige Norske Ambassade i Maputo
Prosjektnavn: Assistance to the fisheries sector of Mozambique
Kontaktperson: Åsmund Bjordal

Sudan

Samarbeidsperiode: 2012 – 2013
Status: Pågående
Mål: Prosjektet skal gjennom forskningstokt innhente data om distribusjon og tetthet av fiskeressurser langs Rødehavskysten, samt drive kompetanseoverføring til samarbeidsinstitusjon.
Samarbeidsinstitutsjoner: Havforskningsinstituttet, Norge, Marine Fisheries Administration, Sudan, Red Sea Fisheries Research Institute - University of Red Sea State, Sudan, UNIDO (FN)
Prosjektnavn: Surveys of renewable marine resources in the Red Sea State, Republic of Sudan
Kontaktperson: Erik Olsen / Bjørn Erik Axelsen
Mer informasjon: Survey of renewable marine resources in the Red Sea State

Indonesia

Samarbeidsperiode: 2006 – 2013
Status: Ferdigstilt
Mål: Kompetansebygging innen fiskeriforvaltning (herunder bestandsberegning) og akvakulturforvaltning for bærekraftig utnyttelse av marine ressurser.
Samarbeidsinstitutsjoner: Havforskningsinstituttet, Norge, Indonesian Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia
Prosjektnavn: Development cooperation on Capacity Building in Fisheries Management and Aquaculture
Kontaktperson: Kathrine Michalsen
Mer informasjon: Marine Research News (OBS: Kun på Engelsk)
Mid-term Review (OBS: Kun på Engelsk)

Thailand

Samarbeidsperiode: 2013 – 2016
Status: Pågående
Mål: Kunnskaps- og teknologioverføring for å sikre bærekraftig utnyttelse av de marine fiskeriressursene I Andamanhavet i Thailand.
Samarbeidsinstitutsjoner: Havforskningsinstituttet, Norge Department of Fisheries, Thailand
Prosjektnavn: Towards an assessment-based management of the Andaman Sea Fishery Resources
Kontaktperson: Kathrine Michalsen
Mer informasjon: Prosjektdokument (OBS: Kun på Engelsk)

Mauritius

Samarbeidsperiode: 2008 – 2012
Status: Pågående (utvidet til 2014)
Mål: Bærekraftig utnyttelse av marine ressurser i havområdene rundt Mauritius.
Samarbeidsinstitutsjoner: Havforskningsinstituttet, Norge, Ministry of Agro Industry and Fisheries, Mauritius
Prosjektnavn: Combating Illegal Fishing, Marine Resources Management and Strengthening Quality Control of Fish Products
Kontaktperson: Jens-Otto Krakstad
Mer informasjon: Laga Mauritius-teine

Sri Lanka

Samarbeidsperiode: 2012 – 2014
Status: Pågående
Mål: - Forbedre ernæring- og matsikkerhetssituasjonen for befolkningengjennom økt nasjonal produksjon av fisk.
- Minimere “post-harvest” tap og øke kvalitet og sikkerhet på fiskeprodukter til akseptabel standard.
- Øke sysselsettingsmuligheter i fiskeriene og tilstøtende næringer og øke den sosioøkonomiske statusen til fiskerne.
- Øke eksportinntektene fra fiskeprodukter
- Konservere kyst- og havmiljøene
Samarbeidsinstitutsjoner: Havforskningsinstituttet, Norway, National Aquatic Research and Development Agency (NARA), Sri Lanka
Prosjektnavn: Sri Lanka-Norway bilateral program on Sri Lanka fisheries and Aquaculture sectors
Kontaktperson: Jens-Otto Krakstad