Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Nansis

Nansis er et toktinformasjonssystem for registrering, redigering og analysering av biologiske data og miljødata fra marine forskningstokt.

Det overordnede målet for Nansis er å kunne tilby institusjoner fra forskning og forvaltning i utviklingsland informasjon om fiskeressursene som et verktøy for rasjonell forvaltning. Metodene for innhenting av data er i stor grad akustiske tokt for pelagiske ressurser og bunntråltokt for bentiske ressurser.
Informasjonen består av data fra stasjoner (tid, posisjon, dybde etc) og fangstdata. Dette er lagret i tråldata - filer. I tillegg måles lengden fra utvalg av de viktigste artene. For enkelte arter samles også inn ytterligere informasjon, så som kjønnsmodning, kjønn, vekt med mer.

CDCF kan også tilby kurs og opplæring til Nansis – brukere.

Nansis