Hopp til hovedteksten
Makrellfiske
"Libas" på makrellfiske
Foto: Maria Tenningen
Utskriftsvennlig versjon

Tettheter av makrell og sild i not under kommersielt fiske

For å kunne si hvor sent i et notkast slipping av fisk kan tillates, er det viktig å vite mer om hva som skjer med fiskestimen og noten under fangstprosessen. Fiskeri- og Havbruksnæringen finansierer et toårig prosjekt for å øke kunnskapen på området.

Det er påvist at makrell og sild som trenges for mye stryker med etter en stund selv om fisken slippes fri. Samtidig ønsker fiskere å kunne slippe fangst dersom det viser seg at den er av uønsket kvalitet eller fangsten er for stor. Dermed blir det viktig å finne ut hvor sent i et notkast slipping kan tillates. 

For at slipping av fisk fra not skal kunne være en ansvarlig måte å regulere fangsten på må man ha kunnskap om det som skjer med fiskestimen og noten under fangstprosessen. Dette er viktig for at man skal kunne unngå slipping av fisk etter at den er trengt til kritiske tettheter som fisken ikke vil tåle. Det er også viktig å ha en forståelse for hvordan noten oppfører seg under forskjellige forhold.

Transponer i not

Mannskapet på ”Libas” (bildet i midten) syr inn en notpose for en Simrad MST 324 transponder (til venstre). Til slutt et sonarbilde av noten.

Et 2-årig prosjekt finansiert av Fiskeri- og Havbruksnæringens Forskningsfond (FHF) ble startet i september 2011 der hovedmålet er å øke kunnskapen om fisketetthet og stimadferd i not og undersøke hvordan formen og volumet i noten forandres under et notkast. Ved bruk av fiskerisonar og akustiske sensorer montert i notveggen, som sender kontinuerlig posisjon i forhold til båten, skal man prøve å beregne notvolum og fisketettheter gjennom et kast. Dataene skal også visualiseres gjennom 3D rekonstruksjoner av noten. Resultatene vil forhåpentligvis gi et bedre datagrunnlag for å bestemme det tidspunkt hvoretter man ikke lenger kan tillate slipping av fangst og også være til nytte for fremtidig teknologiutvikling i not.