Hopp til hovedteksten
Notteknologi
Utskriftsvennlig versjon

Utvikling av ressurs- og miljøvennlig notteknologi

Et nytt 3-årig FoU-prosjekt, som er rettet mot notflåten, har som hovedmålsetning å utvikle teknologi og metoder som minimaliserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene, samtidig som lønnsomheten i fisket opprettholdes. Hensikten med prosjektet er å sette flåtegruppen i bedre stand til å møte framtidige reguleringsregimer. Man ønsker bl.a. å gjøre det enklere for notflåten å møte betingelsene som settes for videreføring av miljøgodkjenningen (MSC) som de norske pelagiske fiskeriene fikk i 2009.

Organisering

Prosjektet ledes av Havforskningsinstituttet med seniorforsker Bjørnar Isaksen som faglig ansvarlig. SINTEF sin avdeling i Danmark og Christian Michelsen Research har også input i prosjektet. En kombinert Styrings- og referansegruppe, der representanter fra notflåten har flertall, bestemmer over prosjektets faglige profil og skal prioritere mellom forskningsoppgavene innenfor rammene som er gitt i prosjektbeskrivelsen. Med dette håper man å sikre god dialog mellom næringsutøvere og forskere, samtidig som resultatene fra prosjektet kommer raskt ut i næringen.

Utfordringer i notfisket

Av planlagte forskningsoppgaver kan nevnes:

Prøvetaking før kasting eller i tidlig snurpefase
Store notkast og feil størrelse/kvalitet på fisken er to av de viktigste årsakene til slipping av fangst i notfiskeriene. Mens størrelsen på fangstene mye avgjøres av skipperens skjønn og beregninger, så er størrelsen på fisken, og kanskje spesielt kvaliteten, nærmest umulig å anslå før fisken er trengt til skutesida. Dersom forvaltningsmyndighetene bestemmer seg for å stramme inn håndhevelses-direktivet med hensyn til død og døende fisk, vil det være av stor betydning for fiskerne å kunne anslå størrelse og kvalitet på fisken, helst før nota settes, men i alle fall før kaving av nota er nådd så langt all fisk må tas om bord. Det er derfor svært viktig å utvikle instrumenter eller anordninger som kan fortelle fiskeren størrelsen på fisken han vurderer å sette nota på. Dersom fartøyet likevel skulle komme til å kaste på fisk med feil størrelse eller kvalitet, vil det i neste omgang være behov for å kunne ta prøver av fisken i nota på et så tidlig stadium at slipping fortsatt er tillatt.

Utvikling av notteknologi for enkel og skånsom slipping
Dersom prøvetaking viser at det er feil størrelse eller kvalitet på fisken i nota, eller dersom notkastet er blitt for stort, bør hele eller deler av fangsten kunne slippes på en måte som gir minimalt stress og fysisk påvirkning på fisken. Slipping av deler av fangst må foretas en god stund før pumping starter, og i alle fall før fisken blir synlig stresset. Dagens ringnøter er bygget med maksimering av fangstvolum for øyet, med liten vekt på skånsom og enkel slipping. I dette prosjektet ønsker man å utvikle nøtene med dette for øyet. Her vil det være naturlig å ta utgangspunkt i prinsippene man bygger på ved låssetting av fisk og videreutvikle denne teknologien til dagens flåtestruktur og utstyr.

Om prosjektet:

Hovedmålsetning : å utvikle teknologi og metoder som minimaliserer omfanget av utilsiktet dødelighet etter trenging og slipping i notfiskeriene, samtidig som lønnsomheten i fisket opprettholdes.
Hensikten med prosjektet:  å sette flåtegruppen i bedre stand til å møte framtidige reguleringsregimer.

Prosjektoppdateringer

Les mer: