Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Deltakarar

Havforskingsinstituttet

Dr. Nils Olav Handegard
• Bakgrunn i anvendt matematikk.
• Doktorgrad i fartøypåverka fiskeåtferd (2004).
• Spesialfelt: Observering av fiskeåtferd ved bruk av aktiv akustikk.
• Vil bidra med kunnskap om observeringssystem for fiskeåtferd.

Universitet i Bergen (UiB) (www.uib.no)

Prof. Dag Tjøstheim
• Professor i statistikk.
• Spesialfelt er tidsrekkjer og økonometri.
• Hovudrettleiar til Arne Holmin og vil bidra med kunnskap om statistisk tidsseriemodellering.

Stipendiat Arne Johannes Holmin
• PhD student in statistikk, rettleia av Dag Tjøstheim, Nils Olav Handegard og Rolf Korneliussen.
• Erfaring med datahandtering frå multistrålesonar (Simrad MS70 sonar).
• Ansvarleg for modellen som omset individbasert åtferd til akustiske signal.

Princeton University (http://webscript.princeton.edu/~icouzin/website/)

Prof. Iain Couzin
• Professor ved Princeton University, Department of Ecology and Evolutionary Biology.
• Forskar på fundementale prinsipp bak kollektiv åtferd.
• Han studerer desse fenomena i ei rekkje biologiske system, frå hjernebanar til insektsvermar, fiskestimar og menneskemengder.