Hopp til hovedteksten
Kaldtvannskorallrev
Kaldtvannskorallrev
Utskriftsvennlig versjon

Bakgrunn:

Hele 25% av alle kjente forekomster av kaldtvannskorallen Lophelia pertusa befinner seg i Norsk økonomisk sone. Samtidig forventes 70% av alle kaldtvannskoraller å være utsatt for havforsuring innen år 2100 (Guinotte el al. 2006). Den høye forekomsten av kaldtvannskorallrev i norske farvann gir et unikt utgangspunkt for forskning som kan frembringe verdifull kunnskap for en bærekraftig forvaltning av kaldtvannskorall økosystemer i nordlige områder. FATE imøtekommer behovet for økt kunnskap om hvordan disse økosystemene påvirkes av forventede endringer i havmiljøet.

Om prosjektet

FATE er en forkortelse for: Fate of cold-water coral reefs – identifying drivers of ecosystem change

Finansiering:
Norges Forskningsråd

Varighet:
2015 – 2018

Tokt 2017:
02.01-04.01
"Kristine Bonnevie"
17.04-24.04
"Kristine Bonnevie"

 

See English version