Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Aktiviteter 2011

Det er gjennomført aktiviteter knyttet til prosjekter ved YSFRI og HI som bidrar inn mot EAG og som inneholder vesentlig forarbeid og etterarbeid i forbindelse med møter i projektet.

Følgende møter og andre aktiviteter har vært gjennomført:

29 August: Teoretisk gjennomgang av MOM og test av utstyr, Hangzhou
Utstyret som brukes i MOM undersøkelser ble testet og demonstrert for kinesiske forskere. Pia K. Hansen holdt foredrag med tittelen: “Sediment chemistry and how to perform monitoring investigations around fish farms according to Norwegian Standard (NS9410)”. Kinesiske forskere ble undervist i bruk av felt utstyret.

30 August:Prosjekt møte, Hangzhou
Diskuterte prosjektgjennomføring samt grunnlaget for videre samarbeid og felles interessefelt. Partene ble enig om å utvikle et mer omfattende samarbeid mellom HI og SIO foreløpig på lavt nivå men med mål å trekke inn SOA. Den norske gruppen (Pia Kupka Hansen, Ole B. Samuelsen og Rolf Engelsen) deltok i møtet sammen med Deputy Director General Jiabiao Li, Head of International Cooperation and Foreign Affairs Office.
SIO ba om å få besøke Bergen, Norge for å se på G.O. Sars i anledning Kinas forestående bygging av et nytt moderne forskningsfartøy.
SIO ba også om prioritering av utveksling av studenter og forskere SIO-HI.
Den kinesiske lederen av samarbeidsprosjektets aktivitet 3 og 4, Dr. Chengang Liu deltok .

31 August: Seminar on Aquaculture and Environmental Impact, Hangzhou
Den norske gruppen holdt følgende foredrag: Pia Kupka Hansen (IMR): “Environmental impact and monitoring in Norwegian salmon farming”, Ole Samuelsen (IMR): Diseases and drug consumption in Norwegian aquaculture. Rolf Engelsen (IMR): Aquaculture Governance

1-2 September: Møter med SIO og deres samarbeidspartner ZMRI i Wenzhou
Zhejiang Mariculture Research Institute driver bl.a. med utvikling av oppdrett og er i denne sammenheng også samarbeidspartner for SIO i nabobyen Hangzhou. Den norske delegasjonen møtte Deputy Director Chen Shaobo samt Coordinators of International Cooperation Yu Haibin og Hung Xiaolin samt forsker Dr. Chen Xiao. Delegasjonen ble vist 3 store og moderne forskningsstasjoner i tilknytning til oppdrett; Yongxin, Dongtuo og Quinjiang. Vi besøkte da et oppdrettsanlegg i sundet ved Dongtuo og fikk et godt innblikk i den kinesiske marine oppdrettsmodellen.
Vi fikk videre besøke et større oppdrettsanlegg i Yuecin Bay (400 too/år av brown croaker og sea bass).

2 September: Trening i praktisk utstyrsbruk (MOM) i Yuecin Bay
Det ble gjennomført en praktisk treningsmodul i Yuecin Bay på et oppdrettsanlegg.

 5 September: Prosjektplanlegging møter hos SIO i Hangzhou
Deltagere var den norske delegasjonen samt de sentrale kinesiske prosjektmedarbeiderne Dr. Chengang Liu (leder), Zhai Hongchang og Le Fengfeng. Planen var en konkretisering og revidering av plan for 2011 og 2012.

6 September: Møte med den norske generalkonsulen i Shanghai