Hopp til hovedteksten
Reker
Utskriftsvennlig versjon

Bærekraftig rekefiske i Skagerrak

Prosjektet "Bærekraftig rekefiske i Skagerrak" skal finne ut om det er en eller flere rekebestander i Skagerrak. Havforskningsinstituttet har hovedansvaret og prosjektet ledes fra Flødevigen. Ellers deltar Göteborgs Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, Fiskeriverket Sverige, Fiskeridirektoratet Norge, Fødevareministeriet i Danmark, Danmarks Fiskeriforening og Fiskarlaget Sør-Norge.

I bestandsvurderingen av rekene i Skagerrak har man i de siste 20 årene antatt at størstedelen av rekene tilhører èn bestand. Det er imidlertid flere ting som tyder på at det er tale om mer enn èn bestand. Det er viktig å ha korrekt kunnskap om bestandsforholdene fordi det er grunnlaget for forvaltningen av rekefiske. De siste årenes tilsynelatende nedgang i fiskeriet og tilgangen til bestanden, understreker nødvendigheten av å få klarlagt bestandsforholdene for rekene i området.