Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Spredning av partikulært materiale i fjorder

Målet er å etablere en metodikk for modellering av spredning av partikulært materiale (avfall/avgang) fra gruvedrift i fjorder.

Vi vil benytte numeriske strømmodeller til å simulere spredning av partikulært materiale i fjorder, for å kvantifisere fordeling og konsentrasjoner. Vi vil anvende en standard partikkelspredningsmodell for partikler med en gitt synkehastighet, og ved repeterende simuleringer skaffe fordelingsmønster for et spekter av partikler.

For å demonstrere metodikken vil vi bruke spredning av utslippene fra Sør Varanger gruve i Bøkfjorden ved Kirkenes som eksempel. Vi vil også se nærmere på spredningspotensialet og strømforhold i Førdefjorden på Vestlandet hvor det foreligger planer om å dumpe betydelige mengder steinstøv ut i fjorden.

Prosjektleder Guldborg Søvik