Hopp til hovedteksten
Tobis
Utskriftsvennlig versjon

Nordsjøen

Det overordnede målet er å etablere kunnskap som grunnlag for å utvikle råd til forvaltningen for alle områder som angår ressurser og miljø i Nordsjøen.

 Oppgaver og delmål

  • Ressursovervåking og forvaltningsrådgivning for fiskebestander
  • Dyphavsressurser
  • Rekrutteringssituasjonen i Nordsjøen
  • Miljøovervåking og forvaltningsrådgivning, inkludert miljøgifter og radioaktivitet
  • Bidra til utvikling av økosystembasert forvaltning, herunder fôrressurser til akvakultur
  • Kartlegging av bunn og bunnhabitater
  • Forskningsformidling og implementering av forskningsresultater

Fakta om Nordsjøen

Størrelse: ca. 750 000 km2
Dyp: gjennomsnittlig 94 m
Viktige fiskerier: Nordsjøsild, sei, makrell, torsk, breiflabb, tobis, reke og sjøkreps

Spesielle forhold:

  • Det grunneste av våre hav; to tredjedeler er grunnere enn 100 m. Norskerenna har dybder på over 700 m
  • Et av verdens mest trafikkerte sjøområder med store havner, massivt fiskeri, utvinning av olje- og gass, uttak av sand og grus og dumping av mudder. Ca. 184 millioner mennesker bor i nedslagsområdet til dette økosystemet som påvirkes av utslipp fra bebyggelse, jordbruk og industri
Nordsjøen og Skagerrak