Hopp til hovedteksten
Oppdrettsanlegg
Utskriftsvennlig versjon

Akvakultur

Det overordnede målet er å skaffe kunnskapsgrunnlag til å gi forskningsbaserte forvaltningsråd innen området akvakultur.

 Delmål

 • Kombinere resultater fra eksperimentelt arbeid, feltdata og modellering for å gi råd om rammer og muligheter for norsk akvakulturaktivitet.
   
 • Videreutvikle og kvalitetssikre metodeverktøy og modeller.
   
 • Standardisere metodikk for registrering av miljøpåvirkning fra akvakultur (bl.a MOLO).
   Utarbeide en risikomatrise for norsk akvakulturnæring.

Oppgaver og aktiviteter

Programmet er delt i fire hovedprioriteringsområder med satsningsområder innunder disse

1. Bæreevne – miljøvirkninger, økologiske effekter og lokalisering

 • Miljøvirkninger av havbruk
 • Miljøvirkninger av havbeite og fjordkultivering

2. Fiske velferd og fiskevelferdsindikatorer

 • Velferd hos oppdrettsorganismer
 • Produksjonslidelser hos oppdrettsfisk
 • Fôr og ernæring i et velferdsperspektiv

3. Rømt fisk – genetiske og økologiske interaksjoner

 • Genetiske konsekvenser av rømt laksefisk
 • Spredning og gjenfangst av rømt laksefisk
 • Spredning av torsk – genetiske og økologiske konsekvenser
 • Kontrollert kjønnsmodning og steril fisk

4. Sykdom og smittespredning

 • Helse hos oppdrettsorganismer og smittespredning
 • Effekter av lakselus på vill fisk og overvåking av nasjonale laksefjorder

Rådgivning til forvaltningen

Programmet svarer fortløpende på henvendelser fra statlige organer og andre.

Bakgrunn

Havforskningsinstituttet skal være en sentral rådgiver for forvaltningen innen akvakultur. Forsknings- og rådgivningsprogram akvakultur skal fremskaffe det nødvendige kunnskapsgrunnlaget og gi forskningsbaserte ...
les mer

Risikorapport om oppdrettsnæringen

I rapporten ”Risikovurdering – miljøvirkninger av norsk fiskeoppdrett” vurderes smittespredning, genetisk påvirkning på villfisk, samt utslipp av næringssalter, organisk materiale og legemidler. Vurderingene er gjort opp mot de overordnede målene Fiskeri- og kystdepartementet har definert i ”Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring” fra 2009.