Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Strømkatalogen

Strømkatalogen er et web-basert informasjonssystem for strømforhold og spredning for norske kyst- og fjordområder. Strøminformasjonen er basert på strøm fra modellen Norkyst-800.  En prototype som dekker sørvestlandet er under utvikling og kan testes via denne lenken

Eventuelle kommentarer kan sendes til prosjektleder Bjørn Ådlandsvik

Eksempel som viser det grafiske brukergrensesnittet for strømkatalogen og det geografiske området til prototypen:

Strømkatalogen ill. foto

En beskrivelse av katalogen finnes i Havforskningsrapporten 2014

Prosjektet er også beskrevet i en rapport til Fiskeri- og Kystdepartementet: Strømkatalog for kyst og fjord, Ådlandsvik og Asplin, 2012