Hopp til hovedteksten
Medusahoder
Foto: MAREANO/Havforskningsinstituttet
Utskriftsvennlig versjon

Karttjenester

Havforskningsinstituttet gir tilgang til temadatasett gjennom karttjenester etter standarden Web Map Services (WMS) og Web Features Services (WFS) eller nedlasting av temakartdata. Tjenestene gjør det enkelt å inkludere temakartene i egne kartløsninger eller verktøy for geografiske informasjonssystemer (GIS).

Tjenestene kan fritt brukes under følgende vilkår:

  • Ønsker kunden/brukeren å inkludere Havforskningsinstituttets karttjenester/data i egne løsninger skal de tilrettelagte karttjenestene benyttes direkte. Registreringsskjema bør også fylles ut.
  • Ved bruk av våre karttjenester/data skal kilde alltid oppgis.
  • Dersom karttjenestene/data ønskes brukt til kommersielle formål, må Havforskningsinstituttet kontaktes.

URL for tilkobling til WMS og WFS server:  http://maps.imr.no/geoserver/ows?

For nedlasting av data gå til  http://maps.imr.no/geoserver/web/

Velg -layer preview – søk etter kartlaget du ønsker å laste ned, i boksen Select one gå helt nederst og velg shape file.                                                                                                       

NB Firefox anbefales.

Data kan også bestilles på nmd_gis@imr.no.

For å se hvilke temakart som er tilgjengelig, bruk kartklienten: http://www.imr.no/geodata/geodataHI.html eller http://www.mareano.no/kart/viewer.php

Oversikt over en del av kartlagene er på:
Havforskningen sin kartkatalog
Havforskingen sin kartkatalog for Mareano

Metadata til en del kartlag  er tilgjengelig på Havforskningsinstituttet sin Geonetworks metadata server  : http://crius.nodc.no:8080/geonetwork/srv/en/main.home

Karttjeneste

Data som ligger på en server, som kan brukes av mange brukere samtidig og integreres i egne løsninger (både desktop programvare og kartklient/kartapplikasjon/ kartinnsynsløsning). Data tilbys som en karttjeneste etter standarden Web Map Services (WMS). Det fins flere standarder å tilby geografiske data på, som for eksempel Webfeatures Services (WFS).

Registrering

Havforskningsinstituttet ønsker å få melding om karttjenester som integreres i kartklienter (kartapplikasjoner, kartinnsynsløsninger) slik at vi kan sende informasjon om endringer og oppdateringer til alle brukerne.

Registrer deg

Havforskningsinstituttet sin kartkatalog

Kartkatalogen gir en oversikt over noen av Havforskningsinstituttet sine kartlag, muligheter for datanedlasting og tilgjengelige metadata.

Kontakt

Har du spørsmål eller oppdager feil på våre tjenester kan du ta kontakt på følgende e-postadresse: nmd_gis@imr.no.