Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Historie

Havfysikk har vært en integrert del av Havforskningsinstituttets virksomhet helt fra institusjonen ble etablert som Fiskeristyrelsen under ledelse av Johan Hjort i oktober år 1900.

Oseanografen Bjørn Helland-Hanssen var medlem av den første lille vitenskapelige staben, og han hadde ikke bare innsikt i fysisk oseanografi men også i marin kjemi og fiskeribiologi. Allerede i 1909 kom det epokegjørende verket ”The Norwegian Sea” forfattet sammen med Fridtjof Nansen. Her tok forfatterne opp sammenhenger mellom sirkulasjon, havklima og fordeling og mengde av marine organismer fra plankton til fisk.

Etter at Helland-Hanssen gikk ut av Fiskeristyrelsen og spesielt etter at han gikk inn som styrer av den oseanografiske delen av Geofysisk institutt i 1917, falt satsingen på den fysiske oseanografien ved Fiskeridirektoratet. Oscar Sund, som både var en praktiker og hadde en bred forskningsfaglig interesse, dekket imidlertid den fysiske oseanografien i de følgende årene. Men det var først på 1930-tallet, med engasjementet av stipendiat Jens Eggvin, at havfysikken igjen kom i fokus, særlig med hans arbeid på sammenhenger mellom hydrografi og fordeling av gytende skrei i Lofoten, samt på etableringen av termograftjenesten på ruteskip og faste hydrografiske kyststasjoner i 1935. Ennå fram til 1940 var det derimot ikke grunnlag for noen egen avdeling for oseanografi, til det var forskningsstaben for liten. Hele Fiskeridirektoratet bestod da av 75 personer hvorav snaut 25 personer var knyttet til havforskningsaktiviteter. Av dem igjen var det ca. 10 ”vitenskapelige konsulenter” (forskere), mens 12-13 utgjorde ”hjelpepersonalet”. Perioden fra 1945 til 1970 utgjorde en stor vekstperiode for havforskningen i Fiskeridirektoratet.

I 1947 ble ”Fiskeridirektoratets havforskningsinstitutt” utskilt som en egen enhet innen direktoratet. Instituttet ble delt fem avdelinger hvorav Avdeling for oseanografi var én av dem. Jens Eggvin ble avdelingens første leder. Eggvin ledet avdelingen fram til han gikk av med pensjon i 1970. Detter overtok Lars Midttun som ikke bare var fysisk oseanograf; han bidro også sterkt til å utvikle fiskeriakustikken som fag allerede fra tidlig på 1960-tallet sammen med forskere som Odd Nakken. Derfor ble det også til at fiskeriakustikken ble underlagt Avdeling for oseanografi. Lars Midttun ledet avdelingen inntil han gikk av med pensjon i 1988. Deretter overtok Johan Blindheim ledelsen inntil han gikk av med pensjon i 2001. De siste 13 årene har Havforskningsinstituttet gjennomgått flere organisasjonsendringer; oseanografiavdelingen har imidlertid bestått gjennom omorganiseringene, men det har vært til sammen fire ulike ledere ved avdelingen i denne perioden.

 

Gruppens ledere:

  • Jens Eggvin 1948-1970
  • Lars Midtun 1970-1988
  • Johan Blindheim 1988-2001
  • Einar Svendsen 2001-2007
  • Harald Loeng 2007-2008
  • Bjørn Ådlandsvik 2008-2012
  • Jan Erik Stiansen 2012->