Hopp til hovedteksten
Otolitt. Foto: Øystein Paulsen
Foto: Øystein Paulsen
Utskriftsvennlig versjon

Fiskeridynamikk

Faggruppen Fiskeridynamikk arbeider med:

  • Innsamling av data fra fiskeriene til bestandsberegninger (assessment) og rådgivning, både med egne prøvetakere og i samarbeid med Referanseflåten, Kystvakten, Overvåkingstjenesten og prøvetakere ved fiskemottak

  • Analyserer og gir råd om fangst, innsats og beskatningsmønstre i kommersielle fiskerier, turistfiske og fritidsfiske

  • Usikkerhet i fiskeridata (for eksempel som følge av rapporteringsmangler, utkast, illegal omsetning og mangler ved prøvetakingen)

  • Effekter av tekniske reguleringer (stengte områder, fredningstid, minstemål, maskevidde), inkl. operasjonalisering av biologiske råd inn i praktiske fiskerireguleringer

  • Blandingsfiskeri 

  • Populasjonseffekter av fiskepress

  • Fiskeribiologiske indikatorer for tilstanden til våre fiskeressurser

  • Fiskesystematikk (artsidentifisering) og fiskefunn (observasjoner og innrapportering fra private personer)

  • Rødliste for marin fisk

  • Presisjon i alderslesing

Ansatte

Fiskeridynamikk