Hopp til hovedteksten
Bunnhabitater og skalldyr
Utskriftsvennlig versjon

Bentiske ressurser og prosesser

 Bentiske ressurser og prosesser har som mål å frembringe kunnskap om organismer og økosystemer knyttet til havbunnen og levere rådgivning på dette feltet basert på en oppdatert vitenskapelig basis.

Hovedarbeidsområder

    Optimal og bærekraftig forvaltning av skalldyr
    Effekter av fiskeri på økosystemer
    Effekter av havbruk, oljeutvinning, gruveaktivitet på naturlige økosystemer
    Havbeite, skalldyr
    Økologiske effekter og spredning av introduserte bentiske arter

Ressurser

Faggruppen har ca. 23 tilsatte (forskere, teknikere, stipendiater og studenter) fordelt på Havforskningsinstituttets avdelinger i Tromsø, Bergen, Austevoll og Flødevigen. Gruppen har et bredt nettverk til universitets- og sektorforskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Nøkkelord
Reke, kongekrabbe, hummer, sjøkreps, kamskjell, amerikansk hummer, snøkrabbe, taskekrabbe, svamper, akvakultureffekter.