Hopp til hovedteksten
Anne-Catrin Adam
Anne-Catrin Adam.
Foto: Torhild Dahl
Utskriftsvennlig versjon

Kan diettens fettsammensetning påvirke neste generasjon?

Anne-Catrin Adam disputerer onsdag 14. mars 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen: «Investigating the metabolic, transcriptomic and DNA methylation signatures of high dietary arachidonic acid in zebrafish – Epigenetic and transcriptional effects in the next generation»

Økt inntak av omega-6-fettsyrer har blitt pekt på som en negativ faktor i moderne menneskers spisevaner. Vi spiser mer kjøtt og vi bruker mer planteoljer til matlaging og i ferdigmat. Denne problematikken gjelder også dagens oppdrettsbransje, hvor det brukes mer vegetabilske oljer i forhold til marine oljer i fiskefôret. Det er vist at en ubalanse i fettsyresammensetning kan gi uønskete helseeffekter. Omega-6-fettsyrer fra planteoljer omdannes til arakidonsyre (ARA) som igjen blir til signalstoffer som er med på å styre metabolismen. Høye nivåer av disse signalstoffene er koplet til f.eks. økt betennelsesreaksjon og redusert beindannelse.

I denne avhandlingen undersøkte vi om ARA også har effekt på neste generasjon gjennom såkalte epigenetiske endringer. Det er vist at slike endringer påvirker hvordan arvestoffet blir brukt ved at de regulerer genuttrykk og proteinproduksjon. Adam ønsket derfor å undersøke om disse endringene kan overføres til neste generasjon og om foreldrenes ARA-inntak spiller en rolle.

Forsøkene ble gjennomført med sebrafisk som er en anerkjent modellorganisme for både fisk og pattedyr. For å studere om dietten som ble gitt til foreldrene hadde effekt på avkommet, undersøkte Adam lever fra foreldre og avkom for genuttrykk og epigenetiske endringer som DNA-metylering. Avkommet viste de største forskjellene i genuttrykk, selv om de fikk samme diett. Resultatene fra genuttrykk og DNA-metyleringsanalysene tyder på at ARA påvirker energiomsetningen hos foreldrene og at dette igjen påvirker avkommet. Foreldregenerasjonen viste også tegn på økt betennelse og oksidasjon som følge av høyt ARA inntak.

Resultatene fra dette studiet indikerer at tidlige utviklingsstadier (embryo) påvirkes av foreldrenes diett og at dette vedvarer i det voksne avkommet. Doktorgradsavhandlingen gir ny kunnskap om ARA-inntakets potensial til å påvirke metabolismen også i neste generasjon.

Tid og sted for disputas

14.03.2018, 10.00. Sildetønnen, Nordnesboder 4, Havforskningsinstituttet.

Personalia

Anne-Catrin Adam er født i 1988 og oppvokst i Saalfeld, Thüringen (Tyskland). Hun har et Diplom i ernæringsvitenskap (tilsvarende Master) fra Martin-Luther-Universitetet Halle-Wittenberg (Tyskland) i 2011. Hennes doktorgradsarbeid ble utført ved Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES) som nå er en del av Havforskningsinstituttet (HI) sammen med Dr. Kai Kristoffer Lie (HI) som hovedveileder og Dr. Kaja Helvik Skjærven (HI) og professor Rune Waagbø (HI/UiB) som biveilederne.

Kontakt

E-post: Anne-Catrin.Adam@hi.no

Telefon: +4799306634