Hopp til hovedteksten
okosystem_barentshavet.jpg
Illustrasjon: økosystemet i Barentshavet der Havforskningsinstituttet driver omfattende forskning og overvåkning.  
Utskriftsvennlig versjon

Dypere forståelse av klimaendringer i nordlige Barentshavet

Sigrid Lind disputerer 9. mai 2018 for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen med avhandlingen «The northern Barents Sea during 1970–2016: From seabed to surface in the Arctic warming hotspot».

Det nordlige Barentshavet er det området i Arktis med raskest klimaendring i form av økt overflatetemperatur og redusert konsentrasjon av sjøis i vintermånedene. Dette havområdet er isdekt om vinteren fordi det har en lagdelt vannsøyle dominert av kaldt arktisk vann i øvre del. Det varme atlantiske vannet som strømmer inn i Arktis er saltere, og dermed tyngre, og blir liggende under det arktiske laget. Det er et åpent spørsmål om det atlantiske laget likevel bidrar til tapet av sjøis i Arktis.
 
I motsetning til det sørlige Barentshavet, som har et atlantisk klima, er det nordlige Barentshavet et arktisk havområde med is-assosierte arter og sårbare marine pattedyr. Havforskningsinstituttet har, i samarbeid med russiske PINRO, gjennomført årlige overvåkninger av Barentshavet siden 1970. I doktorgradsarbeidet har Lind brukt observasjonene av temperatur og saltholdighet i dette historiske datasettet til å beskrive hvordan de ulike vannlagene i det nordlige Barentshavet har variert og utviklet seg gjennom de fem siste tiårene. Hun har også forsket på samspillet mellom de ulike vannlagene og isdekket.
 
Arbeidet viser at en dyp innstrømning av atlantisk vann til Barentshavet fra nord fører til en oppvarming i det atlantiske laget, på grunn av generell temperaturøkning i det atlantiske vannet og at østlige vinder trolig bidrar til økt innstrømning. Men det arktiske laget avgjør i stor grad hvor mye blanding det blir med det atlantiske laget. Et relativt ferskt arktisk lag vil effektivt begrense blandingen og hindre at varmt vann blandes opp fra det atlantiske laget, og kan dermed bidra til å bedre forholdene for sjøis-produksjon om vinteren. Dette arbeidet dokumenterer at det arktiske laget spiller en nøkkelrolle i samspillet mellom den øvre og den nedre delen av vannsøyla, og kan være nyttig for å forstå de raske klimaendringene i dette arktiske havområdet.

Tid og sted for disputasen

Disputasen finner sted 09.05.2018 kl. 13.15 i Undervisningsrom 4020, Vestfløyen, Geofysisk institutt/Bjerknessenteret for klimaforskning, Jahnebakken 5 i Bergen.
Prøveforelesning over oppgitt emne, «Why is Arctic amplification so strong, and Antarctic amplification so small?» ble avholdt 24.04.2018 kl. 10.15, samme sted.

Personalia

Sigrid Lind
Foto: Gunnar SætraCopyright HI
Sigrid Lind ble født 24.10.1983 i Bodø og er oppvokst i Mo i Rana, Nordland. Hun tok mastergraden på Geofysisk institutt ved Universitetet i Bergen i 2008. Doktorgradsarbeidet ble utført ved Havforskningsinstituttet og Universitetet i Bergen med Tore Furevik (UiB/Bjerknessenteret for klimaforskning) og Randi Ingvaldsen (HI) som hovedveiledere. Medveiledere var Jofrid Skardhamar (HI) og Vigdis Tverberg (Nord universitetet).
 

Kontakt

Sigrid Lind, e-post: sigrid.lind@hi.no, telefon: 482 18 555