Utskriftsvennlig versjon

Om oss

Fiskerifaglig forum for utviklingsarbeid (FFF) ble initiert av Norad i januar 2003 har følgende medlemmer:

 • Havforskningsinstituttet (HI)
 • Fiskeridirektoratet (Fdir)
 • Norges Fiskerihøgskole (NFH/UiT)
 • Norsk institutt for naturforskning (NINA)
 • Senter for internasjonale miljø- og utviklingsstudier (Noragric) / Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Norges Vel (NV)
 • World Wide Fund for Nature (WWF) Norge.
 • Norsk Institutt for vannforskning (NIVA) / Miljødirektoratet
 • Akvaplan-NIVA
 • Kartverket Sjødivisjon
 • Veterinærinstituttet
 • SINTEF Fiskeri og havbruk
 • Nordland Fylkeskommune
 • Nasjonalt institutt for ernærings- og sjømatforskning (NIFES)
 • Nofima
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)
 • Universitetet i Bergen
 • HaugeAqua

FFF sin styringsgruppe består av 8 personer fra følgende institusjoner (fra 2015):

I tillegg er følgende institusjoner representert ved observatører:

 • Direktoratet for utviklingssamarbeid (Norad)/Utenriksdepartementet (UD)
 • Norges forskningsråd (NFR)
 • Nærings- og fiskeridepartementet (NFD)