Forslag til etablering av bevaringssone for hummer i Lindesnes

 Nå foreligger forslag til bevaringsområde for hummer i Lindesnes kommune. Det 1,3 km2 store område befinner seg rundt Kleppeskjær, og har vært foreslått av både Lindesnes Fiskerlag og Lindesnes hummerforening.

[06.12.12]
les mer

Forskrift for soneforvaltning i Tvedestrand

Fiskeri- og kystdepartemenetet har fastsatt forskrift om en tidsavgrenset soneinndeling av sjøområdene i Tvedestrand kommune. Med dette blir det innført fangstavgrensninger i enkelte lokale områder.

[21.06.12]
les mer