af-hummer.jpg

Årsrapport 2013

"Årsrapporten for aktiv forvaltning i kystsonen 2013" gir en oversikt over aktiviteter, anvendt metodikk og foreløpige resultater for primærkommunen Tvedestrand og sekundærkommunen Lindesnes. Den gir også en oversikt over hvordan prosjektet nå ekspanderer.

[24.02.14]
les mer

Årsrapport 2012

«Årsrapporten for aktiv forvaltning i kystsonen 2012» gir en oversikt over aktiviteter, anvendt metodikk og foreløpige resultater for primærkommunen Tvedestrand og sekundærkommunen Lindesnes.

[04.01.13]
les mer

Årsrapport 2011

Forslaget om bevaringsområder har stått sentralt i prosjektet ”Aktiv forvaltning av marine verdier i kystsonen” i 2011.  I fjor ble det foreslått å sette av fem områder (vel 15 prosent av sjøarealet) i Tvedestrand til bevaringssoner med ulik grad av beskyttelse. Etter noen runder med revidering og høringer vedtok Tvedestrand kommunestyret et framlegg til soneinndeling høsten 2011.

Fiskeridirektoratet arbeider nå med en forskrift for de aktuelle habitatene og bevaringssonene. Forskriften skal på en nasjonal høringsrunde og vil etter planen foreligge innen 1. juni i år.

[17.01.12]
les mer