Torskebaaen

Utskriftsvennlig versjon

Årsrapport 2012

«Årsrapporten for aktiv forvaltning i kystsonen 2012» gir en oversikt over aktiviteter, anvendt metodikk og foreløpige resultater for primærkommunen Tvedestrand og sekundærkommunen Lindesnes.

I juni 2012 vedtok Fiskeri- og kystdepartementet å innføre fire bevaringssoner og en forbudssone i Tvedestrand. Forsøksfisket har gitt god dokumentasjon av før-situasjonen for fjordtorsk i forbudssonen (årlige eggtrekk, to år med strandnotdata, tre år med fiske med ruser og ett år med teinefiske). Tilsvarende har en tre år med gode førdata for hummer, både i den ytre og de to indre bevaringssonene.

Det biologiske mangfoldet – primært fisk – er også dokumentert. Det er gjort ved hjelp av fotorigg, videotransekter og video-rigger med stereo-opptak. I 2013 vil det bli gjennomført en grundig dokumentasjon av flatsøsters.

I Lindesnes har en nå to år med førdata for hummer. Etter en lokal høring har Lindesnes kommune oversendt forslag om regulering av et bevaringsområde for hummer rundt Kleppeskjær.

Årsrapport 2012 aktiv forvaltning