Hopp til hovedteksten
lodde_stor.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Kartlegging og mengdemåling av gyteinnsiget av lodde i Barentshavet

Vinterloddetoktet er en del av et større norsk-russisk tokt med flere fartøyer i Barentshavet. Under toktet gjøres det blant annet mengdeberegning av gytelodde med ekkolodd og sonar og estimering av vandringshastighet. Forskerne vil også undersøke retning for gytelodde med sonar som støtte for akustisk mengdeberegning.