Hopp til hovedteksten
Uvær måke
Utskriftsvennlig versjon

Februar kom med uvær

Etter flere dager med fint vær kom februar med sitt vanlige preg: uvær. Først reduserte båtene farten, så stoppet "Eros", senere stoppet "Libas". Utvidelse av dekningsområder i vest blir avlyst på grunn av dårlige værmeldinger framover.


 

Kart arter Barentshavet

Kartet viser akustiske verdier av lodde, artssammensetning i fangstene og vanntemperatur på 50 meters dyp. Nåværende posisjon av "Libas" og "Eros" er merket med tekst. Heltrukket linje viser resten av kursene. Data for begge fartøyene var sist oppdatert 1. februar.

De sørlige kursene til "Libas" er preget av rike forekomster av krill og dypvannsreker av ulike størrelser. Lodda var enten stor gytelodde eller liten umoden lodde. Stor hunnlodde med rognprosent på 6–7 holder seg nær bunnen sammen med hanner, og innblanding av hannlodde varierer mellom 20 og 40 %. Liten umoden lodde, 4–9 cm lang, holder til øverst i vannsøylen (50–100 meter) sammen med krill og reker. Det tyder på at sør for 72°30’ skiller stor lodde seg fra umoden og holder selskap med større fisk: ungsild, hyse og torsk. Lodda er på vei mot gytefeltene, og lodda som står ved bunnen velger sannsynligvis en annen vandringsstrategi enn lodda som går i stim.

Området som ligger i midten på kartet, mellom fangstene til "Libas" og "Eros", ser ganske tomt ut på ekkoloddet. Temperaturen der varierer mellom 3,5 og 4,5° C på 50 meters dyp. Dette området markerer et skille: øst for området er stor lodde observert mest ved bunn, mens vest for dette området er lodda observert i stim i øvre vannsøyle, og stimene velger ”varmekorridoren” på vei mot gytefeltene.

På de sørligste kursene til "Eros" ble stor lodde (14 – 20 cm lang) observert på 180 – 230 meters dyp sammen med sild, torsk og hyse. Hyse dominerer i fangstene. Stimlodda vandrer i øvre vannmasser. Siste observerte stim bestod av ca 47 % hanner og 53 % hunner, lengden var mellom 14 og 20 cm og rognprosenten på ca 7. Stimlodda er hovedsakelig tre år gamle individer, mens bunnlodda er mellom tre og fem år gammel fisk. Små og store sildestimer ble også observert i dekningsområdet.

B.V. Svendsen og J.H. Nilsen (på "Eros") har funnet loddeyngel i loddemager (se foto). Det er tidligere observert loddeegg i loddemager, med man har sjelden sett loddeyngel. Etter et så spesielt funn begynte vi innsamling avlodde mager. Senere har J. de Lange og E. Meland (på "Libas") også funnet loddeyngel i loddemager i øst. Prøvene skal opparbeides på land, men for å kvantifisere kannibalismen trengs det nok et større innsamlingsprogram.


Av Elena Eriksen, toktkoordinator
01.02.09

 

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet