Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Store, fine loddestimer i varmere vann

I løpet av første uken har vi dekket halvparten av det vi skal undersøke på vinterloddetoktet. Vi ligger godt an og utvider undersøkelsesområdet vestover. I områder i vest med varmere vann er det store, fine loddestimer. I øst er det vannet kaldere og fangstene inneholder mange forskjellige arter.

 

Loddestimer ble observert i varmere vann (5-6°) i motsetning til blanding av små og stor lodde som holdt seg i kaldere vann (3.5-2.5°). Kartet viser vanntemperatur på 25m dyp og aldersfordeling i trålfangster. Loddeblanding består av ulike aldersgrupper, hvor lengden varierer mellom 8 og 19cm. Mens i den vestlige delen var de fleste fiskene er 3-år gamle og opptil 20cm lange. (klikk på kartet for større utgave)

Det er ”Libas” som dekker det østlige området. Den tykke røde streken på kartet viser hvor langt vi er kommet. Den tynne viser hva som gjenstår.

Det er et rikt mangfold i fangstene som kommer på dekke her på ”Libas”. Her er det stor lodde, fjorårsyngel av lodde, hyse, torsk og uer, med flere. Mellom ett og fem år gammel lodde er fortsatt fast innslag i trålhalene. Området er også rikt på krill og andre plankton.

 

Lengde og aldersfordeling av lodde i den østlige delen av Barentshavet som dekkes av ”Libas”.

Området ”Eros” har kartlagt vises med en tykk blå strek på kartet. Store fine loddestimer, dominert av treåringer, vandrer gjennom områder med varmere vann som holder 5 til 6 °C. I vann med temperatur fra 2,5 til 3,5° er det blanding av små og stor lodde.

En uke med fint vær gjør at vi ligger godt an i forhold til planen. Derfor velger vi å utvide området vi undersøker vestover. ”Libas” overtar noen deler av ”Eros” tidligere kurser, mens ”Eros” forlenger sine kurser vestover.

Av Elena Eriksen, toktleder på ”Libas”

 


 

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet