Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Smålodde nesten over alt øst i Barentshavet

Av de to fiskefartøyene som er i gang med vitnerloddetoktet i Barentshavet er det ”Libas” som har funnet mest. ”Libas” dekker den østlige delen og observerer lodde i varierende mengder nesten overalt, både ved havbunn og oppe i vannsøylen (pelagisk). ”Eros” dekker den vestlige delen og har registrert stimer av moden lodde over et begrenset område.

 

Bildet over viser fangsten på en trålstasjon hvor smålodde (1 og 2 år gammel) er blandet med større lodde. (Foto: Elena Eriksen, Havforskningsinstituttet)

I området øst for 30 grader har vi observert store mengder av lodde av 2008- og 2007-årsklassene blandet med stor lodde. 2008 årsklassen av lodde er rekordhøy. Individa i 2008-årsklassen er ca 5-7 cm lange og veier mellom 0,2 og 0,3 og de er ennå nesten gjennomsiktige.

Andelen av liten lodde øker i nordlig retning i området mellom 73 og 74 °N. Det er også observert toåringer på alle trålstasjonene, men i mindre mengder enn 1-åringene. Toåringene er mellom 8 og 11,5 cm lange og veier mellom 4 og 7 gram. ”Eros” dekker den vestlige delen og har registrert stimer av moden lodde over et begrenset område. I tillegg til mengderegistrering utfører ”Eros” også målinger av stimfart, målstyrke og frekvensrespons.

Blanding av ungsild og lodde er et problem for akustisk mengdeberegning. På fjorårets tokt var sild observert i nesten alle fangster, når man trålte etter loddestimer. Sild kan bli fanget på vei mot loddestim eller sild kan stå i små mengder (ca. 10 %) sammen med lodde. Undervannsovervåkning kan hjelpe og svare på spørsmålet. På Libas holder vi blant annet med å teste utstyret til videoovervåkning av fisk i trålen.

Av Elena Eriksen,  toktleder på "Libas"

26.01.09

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet