Hopp til hovedteksten
Eros
Utskriftsvennlig versjon

Hjem uten lodde, men med håp

Etter en uke i russisk økonomisk sone (RØS) er ”Eros” tilbake i Kirkenes. Målet med undersøkelsene i russisk sone var å studere et eventuelt østlig innsig av lodde, men vi så ikke en eneste stim av vandrende lodde. Lodda som ble observert på russisk side var betydelig mindre, blandet seg med umoden lodde og stod ved bunnen.

Lodde350.jpg

Bildet over: Lodde. Foto: Jaime Alvarez, Havforskningsinstituttet.

Rognprosent av moden lodde var rundt 5 %. Umoden lodde var dominerende i fangstene i den nordlige delen av dekningsområdet.

I motsetning til gytelodde ble småhyse (18-30 cm) observert over alt. God overlevelse av sterke årsklasser (2004-2007) er sannsynlig årsak til store mengder av hyse.

Loddekart350.jpgKlikk for stort bilde

Grått felt viser ungsild utbredelse, stripet felt viser område med moden og umoden lodde og rød strek er kursen. Klikk på kartet for større versjon.

Småsilda klarte nesten å lure oss

I de to store områdene (se figur) har vi observert 10-talls med små og litt større vandrende sildestimer. På ekkogrammet så de ut som loddestimer, fordelte seg over 100 m dyp og dannet tette klumper. Håpet om å se loddeinnsiget kom stormende tilbake. Etter at vi observerte flere stimer, målte fart og retning, trålte vi. Fangsten bestod av bare små 2-3 år gamle sild (14,5-21cm). Hele veien vestover hadde vi observert vandring av småsild som skulle i samme retning. Ungsild vandrer fra det sørlige Barentshavet til Finnmarkskysten, hvor oppblomstringen begynner tidligere og hvor det er bedre beiteforhold om våren og tidlig om sommeren.

Loddekartkurs_350.gifKlikk for stort bilde

Kartet viser kurslinjene til de ulike fartøyene så langt i toktet. Klikk på kartet for større versjon.

Nå er vi på vei til Kirkenes. Bjørn Vidar og Jan Henrik, våre dataskapere, skal reise hjem og to andre teknikere kommer om bord. Deretter setter vi kurs til gyteloddeeventyret lenger vest. 

Elena Eriksen, toktleder på ”Eros”

Fakta om lodde

Latinsk navn: Mallotus villosus
Andre norske namn:
Hannfisk kallast faks-lodde og hofisk sil-lodde
Familie: Loddefamilien Osmeridae
Maks storleik: Sjeldan over 20 cm og 50 gram
Levetid: Sjeldan meir enn 5 år
Leveområde: Barentshavet
Hovudgyteområde: Kystnært ved Troms, Finnmark og Kolahalvøya
Gytetidspunkt: Mars–april
Føde: Plankton
Særtrekk: Namnet har lodda fått fordi hannen får ei stripe av hårete skjel langs sida i gytetida.

Lodde i Barentshavet