Hopp til hovedteksten
Mocness settes ut fra miljøhangaren på G.O. Sars
Foto: Kjartan M
Utskriftsvennlig versjon

Håvtrekk med Mocness

Mocness er en håv med ni nett som kan åpnes og lukkes fra båten på forskjellige dyp. Den brukes til å samle inn plankton.

Et hal med Mocness kan ta flere timer. Det tar tid å gøre den klar, sette den i sjøen og få den inn igjen. Når den skal ned til 1000 meter og gjerne har en hastighet på 0,3 meter i sekundet på vei ned og opp, tar det en del tid. Mesteparten av denne videoen er satt sammen av stillbilder som er tatt med noen få sekunders mellomrom.

 

Slik kan du følge toktet:

Første del av toktet har hatt en egen toktnettside, facebookside og twitterfeed.

Formidlingen fra første halvdel av toktet var rettet mot elever i videregående skole. Opptak av av direktesendingene, blogg og mere til fra første halvdel er tilgjengelig på toktnettsiden som det er lenke til over.

På andre halvdel av toktet publiseres toktdagbøker under menyen til venstre på denne siden. Det legges også ut bilder på instituttets facebooksider.

Om EURO-Basin

Dette transatlatlantiske toktet er en del av EU-prosjektet EURO-basin (European basin-scale analysis, synthesis & integration). Prosjektets mål er å bedre forståelsen av sammenhengene i økosystemene slik at vi bedre kan forvalte dem på en bærekraftig måte. Mer om EURO-basin (eksterne nettsider på engelsk