Hopp til hovedteksten
Fangstanalyse
Når håvtrekkene kommer inn på planktonlaboratoriet på båten sorteres fangsten. Levende hunnraudåter plukkes ut til et av flere forsøk. En fokusert Tor Knutsen får med seg det meste.
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Gyteforsøk på raudåte

Levende, gyteklare hunnraudåter puttes på flasker. 24 timer senere undersøkes hvor mange egg de har gytt.
”G.O. Sars” har gått vestover fra Nuuk på Grønland i et par dager. Vi har hatt en forskningsstasjon nesten på grensen til kanadisk farvann. Nå har vi vendt kursen sør og østover igjen. Så langt har været vært godt, noe som gjør arbeidet om bord mye enklere. 
 
Raudåta er porsjonsgyter som ikke gyter alt på en gang, men slipper porsjoner over et par dager. En av undersøkelsene som pågår på ”G.O. Sars” er å undersøke hvor mye de gyter. Målet er å få en bedre forståelse av tilveksten av raudåte som er en viktig kilde til mat for mange fiskearter.
 
Spesialflasker

De gyteklare raudåtene puttes på flasker delt på midten av en duk. Eggene synker igjennom duken slik at raudåta ikke kan spise egne egg.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Eggleiting

Angel Fernandez Lamas siler ut eggene fra flaskene slik at de kan telles.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Fotograferer

Alina Rey tar bilde av raudåtene.

Foto: Kjartan Mæstad
 
Calanushunn

Slik ser raudåta ut etter den er ferdig med gyteforsøket.

Foto: Alina Rey
 
Raudåteegg
200 slike egg kan en raudåte gyte i løpet av et par dager.
 
Foto: Kjartan Mæstad
 
Eggekartong

Etter fotografering legges raudåtene på små glass og fryses ned.

Foto: Kjartan Mæstad
 
27mai_Kurskart27maiww1200.jpg

Toktkart 27.05.2013

 

Slik kan du følge toktet:

Første del av toktet har hatt en egen toktnettside, facebookside og twitterfeed.

Formidlingen fra første halvdel av toktet var rettet mot elever i videregående skole. Opptak av av direktesendingene, blogg og mere til fra første halvdel er tilgjengelig på toktnettsiden som det er lenke til over.

På andre halvdel av toktet publiseres toktdagbøker under menyen til venstre på denne siden. Det legges også ut bilder på instituttets facebooksider.

Om EURO-Basin

Dette transatlatlantiske toktet er en del av EU-prosjektet EURO-basin (European basin-scale analysis, synthesis & integration). Prosjektets mål er å bedre forståelsen av sammenhengene i økosystemene slik at vi bedre kan forvalte dem på en bærekraftig måte. Mer om EURO-basin (eksterne nettsider på engelsk