Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2015

Publisert: 19.06.2015
Ken_McKenzie_nett.jpg

Vet lite om parasitter

Parasitter kan utgjøre opptil halvparten av alle artene i et økosystem og ha stor innflytelse på den helhetlige dynamikken i systemene. Likevel kjenner vi lite til hvilke parasitter som finnes i Barentshavet og langt mindre hvilken betydning de har i økosystemet.

Publisert: 04.06.2015 - Oppdatert: 06.06.2015
Toktdeltakere.jpg

Tar pulsen på våroppblomstringen

Tibia-toktet i sommer fokuserer på våroppblomstringen og observerer plankton, egg- og larvedrift og sommerbeitingen til marine organismer, blant annet dyreplankton, fisk og bentos (bunnsamfunn) i Barentshavet.