Hopp til hovedteksten
Hydrofon
Foto: Kjartan Mæstad
Utskriftsvennlig versjon

Tar opp torskeprat før seismisk skyting

En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter utenfor Vesterålen neste uke. Toktleder Egil Ona antar at opptakene for det meste vil bestå av torskeprat.

[23.06.09]

Søndag kunne ingeniørene Jan Tore Øvredal og Bjørn Totland fornøyd konstatere at utstyret var kommet vel frem til Bodø og fikk det lastet om bord i ”Håkon Mosby”. I går var de travelt opptatt med å skru sammen hydrofonriggene mens forskningsfartøyet var i full sving med akustiske kartlegginger av fiskeforekomstene i området hvor det skal skytes seismikk i neste uke. Dette blir gjort med sonar og multifrekvens ekkolodd. Kartleggingen må gjøres før seismikken starter for å ha et grunnlag for sammenligninger av mengde og fordeling av fisk under den seismiske skytingen. Hvordan dette utføres kommer vi tilbake til i senere toktdagbøker.

Jan Tore Øvredal og Bjørn Totland
Foto: Kjartan Mæstad

Jan Tore Øvredal og Bjørn Totland i ferd med å skri sammen hydrofonriggen.

Drivende hydrofoner

- Det har vært en travel dag, sa Øvredal da han var ferdig med hydrofonriggene seint i går kveld.
Da hadde han og kollega Bjørn Totland satt sammen fem hydrofonrigger. Den største riggen skal drive med strømmen. Fire mindre hydrofonrigger skal plasseres på havbunnen.

Den store flytende riggen ble satt i sjøen i dag. Denne har et stort, gult flyteelement som sørger for å holde den på overflaten, og så henger det to hydrofoner på 10 og 40 meters dyp. En hydrofon er en mikrofon til bruk under vann. Bøyen er også utstyrt med trådløst bredbånd som overfører data til båten. Men skulle vi miste forbindelsen, vil datamaskinen i bøyen ta over og logge lydopptakene. Bøyens posisjon, fart og driftsretning beregnes fra GPS. Bøyen er også utstyrt med en egen satellittsender som kan kalles opp om bøyen ikke lar seg lokalisere på andre måter.

Hydrofonrigg på tråldekket
Foto: Kjartan Mæstad

Den store gule bøyen sørger for oppdrift. De to hydrofonene ligger mellom bøyen og den gule traktlignende bølgedemperen til høyre. Like over bølgedemperen er et 60 kilos lodd. Antennen brukes av det trådløst nettverket for overføring av data og for satellittsporing.

Tar opp torskeprat?

Bøyen og hydrofonene holdes mest mulig loddrett i sjøen av et stort blylodd i enden, og vertikal bevegelse (som kan lage støy) hindres ved hjelp av et stort drivanker under mikrofonene.

- Disse hydrofonene skal nå først ta opp bakgrunnsstøyen i området. Vi vil videre ta opp støyspekteret fra eget fartøy og fiskefartøy i området, sier toktleder Egil Ona som ikke forventer så høyt ”støynivå” i sjøen i dette tidsrommet med de værforholdene vi har nå.
- Jeg tror kanskje det som er av bakgrunnsstøy vil være dominert av ”hyse- og torskeprat”, sier Ona.

Hydrofonrigg i sjøen
Foto: Kjartan Mæstad

Hydrofonriggen settes ut.

Som å prate på rockekonsert

I neste uke vil hydrofonene selvfølgelig bli brukt til å ta opp lydene fra den seismiske skytingen. Målet er å kunne plassere en av hydrofonene på havbunnen slik at seismikkfartøyet vil gå like over den.
Mesteparten av lydbølgene fra luftkanonene sendes rett nedover, men lydbølgene sprer seg også horisontalt og slik skremme vekk fisk i området rundt.

Hvis de har behov for å prate eller gi beskjeder til sin nabofisk blir det litt som å snakke med naboen under en rockekonsert, tror jeg. Hydrofonmålingene vil kunne gi ny innsikt om hvor mye kanonstøy fisken tåler eller orker før den forlater området. 

Hydrofonboye1a170HH.jpg
Foto: Kjartan Mæstad

Hydrofonriggen like etter utsetting.