Hopp til hovedteksten
Eros
”Eros” i finevær.
Utskriftsvennlig versjon

Ny kartlegging etter seismikkskytingen

I dag, mandag, er ”Eros” ferdig med sin mengdemåling av fisk i det seismiske skyteområdet Nordland VII utenfor Vesterålen. Dermed har vi også fått en mengdemåling av fiskeforekomstene like etter at seismikkfartøyet har avsluttet.

Etter at ”Håkon Mosby” foretok kartlegging av fiskemengden før og under skytingen i månedsskiftet juni – juli (se tidligere toktdagbøker), ønsket Havforskningsinstituttet å gjennomføre en tilsvarende dekning på slutten av skyteperioden, etter at mesteparten av skytingen var unnagjort.

Ringnotfartøyet ”Eros”, som tidligere i sommer har blitt brukt av Havforskningsinstituttet i Norskehavet, ble raskt innleid til å utføre en slik dekning. Mannskapet om bord var sporty nok til å stå om bord litt lenger enn planlagt.

- Med godt vær og fem personer fra Havforskningsinstituttet som tok seg av mengdemåling og prøvetaking, var det raskt gjort å dekke feltet på nytt. Seismikkfartøyet hadde akkurat avsluttet skytingen da vi startet, så det passet fint å måle hvor mye fisk som stod igjen på feltet nå, seier toktleder Egil Ona.

Kurskart

Dekning av skyteområdet (9 nordligste transect), og kontrollområde (tre sørligste transect)

Resultatene fra dekningen er han mer tilbakeholden med, siden disse skal nøye sammenlignes med målingene utført på samme kurser som Håkon Mosby før skytingen startet.

- Vi har i alle fall fått samlet inn et veldig godt datamateriale for å vurdere effekten på seismisk skyting både på bunnfisk og sild, med gode målinger av reell lydutbredelse i området, sier Ona.

I skrivende stund skal bare ekkoloddene sjekkes med en ny kalibrering, og bunntrålutstyret som ble benyttet demonteres for videre bruk på økosystemtokt i Barentshavet.  Fangstforsøkene som utføres av fem fiskefartøy for samme prosjekt skal fortsette i alle fall ut måneden for å vurdere hvor lenge det tar før fisken vender tilbake etter skyting.