Hopp til hovedteksten

Toktdagbok

Dato
23. juni 09
Publisert: 25.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Hydrofon

Tar opp torskeprat før seismisk skyting

En rigg med to hydrofoner er nettopp satt ut fra forskningsfartøyet ”Håkon Mosby”. Den skal drive med strømmen og ta opp bakgrunnsstøyen i området Nordland VII før seismikkskytingen starter utenfor Vesterålen neste uke. Toktleder Egil Ona antar at opptakene for det meste vil bestå av torskeprat.

[23.06.09]

Dato
25. juni 09
Publisert: 25.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Toppbilde.jpg

Ferdig med første runde

I løpet av vel tre dager har vi kartlagt fiskeforekomstene på området Nordland VII med sonar og ekkolodd og trål. Nå skal vi gjøre samme jobben en gang til for få et best mulig bilde av fiskeforekomstene, og hvor stabile de er før seismikkanonene begynner å smelle tidlig i neste uke.

[25.06.09]

Dato
27. juni 09
Publisert: 26.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Fiskefartøyet Nytun

Stort sett gode fangster

Vel en uke etter oppstart er toktet nå kommet godt i gang. Fem kystfiskebåter er leid inn til å utføre fiskeforsøkene. Disse har gjort 3-4 sjøvær (turer). Båtene har stort sett fått gode fangster.

Dato
28. juni 09
Publisert: 28.06.2009 - Oppdatert: 02.07.2009
Topp1a1000.jpg

Måling og veiing av fisk og annen fangst

Når trålen kommer opp, blir det liv i prøvetakingslabben. Fangsten skal sorteres, måles og veies. I tillegg må en og annen mageprøve fryses ned for seinere analyser. Det hele er gjort unna i en fei.

[28.06.09]

Dato
28. juni 09
Publisert: 28.06.2009 - Oppdatert: 29.06.2009
Håkon Mosby

Klare til å måle skremmeeffekt

Den siste uken har forskningsfartøyet ”Håkon Mosby” kartlagt området Nordland VII utenfor Vesterålen med ekkolodd og sonar. I helgen satte vi også to observasjonsplattformer og fire hydrofoner i sjøen. Det siste som kom på plass i kveld var en hydrofon som skal stå på havets bunn og ta opp lydene fra seismikkanonene. Dermed er vi klare for seismikkskytingen.

Dato
29. juni 09
Publisert: 29.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Geo Pacific

Opptak av seismikkskytingen

Slik høres seismisk skyting ut under vann.

Last ned:
Dato
30. juni 09
Publisert: 30.06.2009 - Oppdatert: 01.07.2009
Sonarbilde

Følger sildestimers adferd med sonar

Før seismikkskipet startet og mens smellene har drønnet, har vi fulgt bevegelsene til sildestimer som har vært helt oppe i overflaten med hjelp av sonar. Sonaren kan måle farten til sildestimen og vise hvilken vei den svømmer.

Last ned:
Dato
03. juli 09
Publisert: 03.07.2009
Bjørn Totland

På kryss og tvers i seismikkområdet

Mens seismikkskipet ”Geo Pacific” går kurser på langs i Nordland VII og undersøker hva som er i formasjonene under havbunnen, går ”Håkon Mosby” på tvers og måler mengder av fisk og plankton i vannmassene. Området er stort, så dette går stort sett bra.

Last ned:
Dato
04. juli 09
Publisert: 04.07.2009
Kalibreringskule

Kalibrering av ekkoloddene

I dag har vi kalibrert ekkoloddene på ”Håkon Mosby”. Dette gjøres for å være sikker på at de akustiske dataene som samles inn er så nøyaktige som mulig.  For å kontrollere målingene for et såpass avansert instrument, tas forbausende enkle redskap som fiskesneller med påkoplede vindusviskermotorer i bruk.

Dato
07. juli 09
Publisert: 07.07.2009
Stiv kuling

Stiv kuling stopper prøvetakingen

Stiv kuling har satt en stopper for prøvetakingen søndag og deler av mandag. Bølger, vind og båtens stamping pisker masse små luftbobler ned i sjøen. Dette setter en stopper for videre fremdrift.

Dato
10. juli 09
Publisert: 10.07.2009
Kart

”Håkon Mosby” ferdig med kartleggingen

Siste uken av kartleggingen startet og sluttet med sterk vind, noe som til tider gjorde arbeidet om bord vanskelig. Men vi er ferdig med den fjerde og siste kartleggingen både av området Nordland VII utenfor Vesterålen hvor det foregår seismikk og av referanseområdet i sør.

Dato
29. juli 09
Publisert: 29.07.2009
Geo Pacific

Fisker fortsatt i seismikkområdet

Den seismiske datainnsamlinga har nå pågått i fire uker og vi har to linebåter og to garnbåter som fortsatt fisker i området for de seismiske undersøkelsene utenfor Vesterålen. Prosjektet går således som planlagt, men det er for tidlig å gjøre noen vurderinger om den seismiske aktiviteten har påvirka fangstene til de innleide fiskebåtene.

Dato
10. august 09
Publisert: 10.08.2009
Eros

Ny kartlegging etter seismikkskytingen

I dag, mandag, er ”Eros” ferdig med sin mengdemåling av fisk i det seismiske skyteområdet Nordland VII utenfor Vesterålen. Dermed har vi også fått en mengdemåling av fiskeforekomstene like etter at seismikkfartøyet har avsluttet.