Hopp til hovedteksten
Utskriftsvennlig versjon

Dag 1-3 - Å være beredt

Når man reiser på tokt må man være forberedt på å ta ting på sparket og tilpasse arbeidet etter værforholdene. Siden toktet som gikk før oss fikk noen dager med svært dårlig vær, ble vi bedt om å ta over noen av arbeidoppgavene som de ikke rakk å fullføre. Så, istedet for å gå rett ut på Malangsgrunnen for å se etter skrei, vendte vi nesen nordover og gikk halveis til Bjørnøya for å måle temperatur og saltholdighet i faste snitt (flere målinger langs en rett linje fra Fugløya til Bjørnøya) samt å ta hovtrekk for å sjekke tilstedeværelse av diverse planktoniske organismer og egg i vannmassene.

Artige arter

I går kveld var vi tilbake på Malangsgrunnen utenfor Tromsø og kunne starte med å registrere fisk. Båten følger fastlagte kurslinjer som går i øst-vest retning med 10 nautiske mil mellom kursene i begynnelsen, men denne distansen minskes ned til 2.5 mil etterhvert som vi beveger oss sørover og inn i Lofoten (se kart). På de grunne områdene stod det en del fisk (mest sannsynlig torsk), men på grunn av at det også var en del fiskeredskaper i sjøen (garn og line) kunne vi ikke tråle. Dermed fikk vi ikke noen prøver av denne fisken. Vestover, på noe dypere vann fikk vi satt ut bunntrålen vår flere ganger og da fikk vi blant annet torsk, hyse, uer, havmus, glassvarr, pigghå og stor havnål.

Den sistnevnte fisken er egentlig en art som man finner mye lengre sør (opp til Møre), men som de siste to årene har utvidet sitt geografiske utbredelsesområde stadig lengre mot nord. Dette er langstrakte rørformede fisker med rundt 215 arter i samme familie (nålefisk-familien). Kjennetegnet på stor kantnål er en lang smal kropp uten hale- og brystfinne og med gattet plassert under bakre del av ryggfinnen. Disse fiskene spiser små krepsdyr og fiskeyngel. Hunnen kan bli opp til 60 cm lang og legger 400-1000 egg i juni-juli. Som alle arter i familien som kalles for nålefisker, så legger hunnene eggene i en rugepose som hannene bærer på magen. Der blir eggene befruktet og fostrene får sin næring fra slimhinnene i farens rugepose. Eggene klekkes etter ca 4 uker og likner da de voksne individene. I begynnelsen søker de vern i rugeposen, så her tar hannene virkelig ansvar! Stor kantnål blir kjønnsmodne når de er 1 år gamle og lever i 2-3 år.

Kart