Hopp til hovedteksten

Tokt 2008

Publisert: 04.04.2008 - Oppdatert: 09.06.2009
Lofoten.tdlw

Skreitoktet er avsluttet

Havforskningsinstituttets skreitokt med ”Johan Hjort” er nå avsluttet. Det ble i år som i perioden etter 2003, registrert lite torsk i selve Vestfjorden, og de torskeregistreringene som ble gjort, var i området Nappstraumen-Henningsværstraumen. Prøver fra området fra Ballstad og østover i Lofoten inklusiv Henningsværboksen, viser i all hovedsak at torsken i området var kysttorsk.

Publisert: 26.03.2008 - Oppdatert: 08.06.2009
Torskeegg klart for klekking.

Skreitoktet 2008

Årets skreitokt med "Johan Hjort" startet i midten av mars og vil pågå frem til 5. april. Området fra Malangsgrunnen til Røst samt Vestfjorden skal dekkes. Det knyttes spenning til om torsken heller ikke i år gyter i øst-Lofoten.