Hopp til hovedteksten
HH_traaler_i_isen.jpg
"Helmer Hanssen" tråler i isen.
Foto: Harald Gjøsæter
Utskriftsvennlig versjon

Tråling i isen

"Helmer Hanssen" er det eneste norske forskningsfartøyet som kan tråle i delvis isdekket hav, så dette er ikke noe vi pleier å gjøre på toktene våre. En stor utfordring med å tråle i isen er å unngå is i trålen.

Dette må vi løse ved enten å finne eller gå opp en åpen råk å tråle i, men vi må være rask, for råkene kan raskt tettes igjen. En gang skulle vi bare snu båten for å hive ut trålen, og på den tiden var råken tettet igjen.

I skråningen nord av Svalbard tok vi vårt første trålhal i isdekket farvann. Gleden var stor da vi fikk en stor fangst av stor fin torsk. Denne torskefangsten inne i isen er faktisk den største fangsten vi har fått så langt på toktet. Dessuten fikk vi også noen store hyser på denne stasjonen.

Det generelle bildet fra trålfangstene vi har hatt så langt (inni og utenfor isen) er at det er en god del torsk og uer (snabeluer), og lite hyse, lodde og polartorsk.

Inn i Polhavet

Siden isen lå tett nord for Svalbard gikk vi litt lenger øst for å komme oss nord og ut i selve Polhavet som jo var målet for toktet. Vi snirklet oss frem i råker og gjennom tynn is. Det er et utrolig vakkert ”landskap” med is på alle kanter. Etter en stund kom solen (og midnattsolen) også frem, og det ble rene påskestemningen.

Vi kom oss til omtrent 80 grader og 50 minutter nord. Der fant vi oss en råk som var stor nok til å tråle i. Under oss hadde vi det dype Polhavet, vel 1800 meter der vi var. Så langt nord har vi ikke trålt tidligere, så det var knyttet stor spenning til hva vi kunne finne her.  Planktonhalene viste at det var en del krill og amfipoder, så mat for fisk, sel og hval var det i hvert fall. Den lille fisketrålen ble satt ut på vel 400 meters dyp. Fangsten vi fikk var liten, men overraskelsen ombord var uansett stor da vi dro opp éi lodde, én uer, én gonatus (liten blekksprut), noe lysprikkfisk, dyreplankton, og sist men ikke minst: fire store torsk (lengde på 64-87 cm)! Torsken er en fisk som fortrinnsvis lever nær bunnen i grunnere områder, og denne ventet vi derfor ikke å finne i Polhavet. Men også her var det altså noen ”slengere”, på 400 meters dyp og vel 1400 meter over bunnen.