Hopp til hovedteksten
Sild, makrell og laks
Trålprøver blir tatt for å identifisere fisken som er observert på ekkoloddet. Størrelsen på fisken blir også registrert.
Foto: Jens-Christian Holst
Utskriftsvennlig versjon

Med ekkolodd og håv

Under økosytemtoktet måles temperatur og mengden plankton og pelagisk fisk i Norskehavet. Til å hjelpe seg har forskerne alt fra avansert akustisk utstyr til en enkel planktonhåv.     

Av Erling Kåre Stenevik, toktkoordinator

Når vi skal undersøke temperaturforholdene i havet bruker vi en såkalt CTD (kort for conductivity, temperature, depth).

CTD

CTD er en sonde som måler konduktivitet, temperatur og trykk med stor nøyaktighet fra havoverflaten til bunnen.

Tar prøver i vannsøylen

Instrumentet senkes ned i dypet. Sensorer måler  temperatur, saltholdighet og oksygen gjennom hele vannsøylen. CTD-en er også påmontert flasker for å ta prøver av vannet på bestemte dyp. Vannprøvene kan brukes til å måle mengden av næringssalter (gjødsel) og klorofyll. Dette forteller oss noe om hvor mye planteplankton (alger) det er i havet.

Håver inn plankton

Planteplanktonet er viktig mat for dyreplanktonet som igjen er mat for de pelagiske fiskebestandene. Mengden av dyreplankton måles med en planktonhåv som senkes ned til 200 meter før den hales opp igjen. Planktonet som blir fanget i håven blir deretter tørket og veid for å få et mål på mengden (biomassen) av plankton.

Planktonhåv

Håven brukes til å fange plankton, som tørkes og veies. Mengdemålingene vil vise om nedgangen i planktonmengden i Norskehavet holder frem.  

Ekko fra fisken

Det viktigste utstyret for å mengdemåle pelagisk fisk er akustikk (først og fremst ekkolodd, men etter hvert også sonar). ”G.O. Sars” har topp moderne akustikkutstyr som blir kjørt kontinuerlig gjennom hele toktperioden. Akustisk mengdemåling er mulig fordi all fisk sender tilbake et ekko når den blir truffet av lydstrålen fra et ekkolodd. Ekkoloddet registrerer ekkoene og styrken på dem og ekkomengden kan regnes ut.

Mengde og art

For å være sikker på hva som gir ekko må vi tråle ofte for å få prøver av det vi ser på ekkoloddet. Når ekkomengden kombineres med informasjon om art og størrelse på fisken fra trålhalet er det mulig å regne ut både mengden og størrelsesfordelingen av fisk av de ulike artene.

Viktige resultater

De fem båtene fra ulike nasjoner prøver i så stor grad som mulig å bruke samme eller tilsvarende utstyr på toktet sånn at vi etter toktet kan sette sammen data fra alle båtene og dermed få et samlet resultat for hele Norskehavet.
Disse resultatene er de viktigste vi har når det gjelder tilstanden i Norskehavet for miljø, plankton og fisk.