Hopp til hovedteksten
Reke.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Marbank – marin biobank på tokt

Marine organismer fra nordlige farvann kan vise seg å være både spennende og nyttige, skriver Stein-Richard Birkely i dette kapitlet av toktdagboka.

Innen fagemnet marin bioprospektering (se faktaboks) er det fokus på nordlige områder (kysten av Nord-Norge, Barentshavet, farvann rundt Svalbard og Arktis). Her er det muligheter for at kombinasjonen av lave temperaturer og spesielle lys- og næringsforhold over tid har resultert i organismer med unike egenskaper og potensielt verdifulle bioaktive molekyler (se faktaboks). Marine organismer fra områder med relativt kaldt vann har vist seg å utvikle til dels sofistikerte mekanismer for å overleve. Dette kan sees biokjemisk i organismen gjennom optimalisering av cellulære prosesser for vekst og overlevelse (enzymale funksjoner, cellemembran-funksjoner etc.).

En slik målrettet forskning på interessante og unike gen, molekyler og organismer fra marint miljø er allsidig og spenner seg fra utvikling av nye medisiner og til naturprodukter som kan ha potensial som industrienzymer, anti-fryse-proteiner, kosttilskudd og innen kosmetikkindustrien. I dag er omtrent 60 % av all medisin i verden enten utledet fra eller basert på molekylstruktur fra naturprodukt (fra både havet og landjorden).

Med dette som bakgrunn gjennomfører Marbank (se nedenfor) regelmessig feltarbeid og tokt, både i søken etter ”nye” organismer og for å ”etterfylle” det som er blitt forbrukt fra vårt lager. Derfor er vi i skrivende stund med på høstens økosystemtokt som Havforskningsinstituttet gjennomfører hver høst og vil være om bord på fartøyene ”Johan Hjort” og ”G.O. Sars” i august og september. Vi arbeider med opparbeiding av bentosprøver fra bunntrål og får tilgang på noe av dette materialet dersom det skulle vise seg at vi har behov for det (og ingen andre trenger det!). Det optimale hadde selvfølgelig vært og fått tilgang til egen prøvetaking underveis, men toktplanen gir ikke anledning for dette i denne omgang.

 

Marbank_sammenstilling.png
Copyright Havforskningsinstituttet

Marbank er en nasjonal marin biobank med hovedfokus på bunnlevende makro- og mikroorganismer samt bakterier og sopp (Fungi). I tillegg koordinerer Marbank de marine samlingene i Norge. Formålet med en slik samarbeidende struktur er å bistå både nasjonale og internasjonale akademia og industri med enkel tilgang til marine organismer og biodiversitet. Biobanken og det nasjonale nettverket innehar prøver av marine organismer som er innsamlet fra arktiske, subarktiske og boreale habitat og spenner fra dyphavet og helt opp til fjæresteinene. Prøvene blir arkivert og lagret, og inkluderer råmateriale (komplette organismer), biokjemiske ekstrakt (av organismene) samt taksonomiske og genetiske prøver.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Marin bioprospektering:

Systematisk søk etter interessante og unike gen, molekyler og organismer fra marint miljø, med egenskaper som kan være nyttig i samfunnet og/eller ha potensial for kommersiell utvikling.

 

Bioaktive molekyler:

Stoffer som har eller forårsaker en effekt på levende celler.