Hopp til hovedteksten
Rognkjeks_-nett.gif
Rognkjeks.
Foto: Jane Godiksen
Utskriftsvennlig versjon

Filmer rognkjeksens kamp mot trålen

Toktdagbok: Rognkjeksen svømmer iherdig. Den vil unngå trålen, men klarer det ikke. Til slutt havner den i posen sammen med yngel og brennmaneter.

Det er slike små drama som fanges inn av det lille Gopro-kameraet som er montert på flytetrålen om bord i «Johan Hjort». Vi har montert det der for å teste hvordan videoopptak kan kvalitetssikre selve trålingen, samt for å studere fiskeatferden foran og inne i trålen.

GoPro-pa-stativ_-nett.gif

Riggen som brukes for å montere Gopro-kameraet på trålen

Foto: Jane Godiksen

Kameraet skal testes i forskjellige posisjoner for å undersøke unnvikelsesatferden til organismer som er på vei inn i trålen og atferden til organismene som er kommet inn. Det vil også være mulig å studere hvor mye 0-gruppefisk (yngel) og annet smått som kommer inn i trålen, og det som siles gjennom maskene uten å bli fanget av nettet. Under økosystemtoktet i Barentshavet skal testene gjennomføres om bord i både «Johan Hjort», «G.O. Sars» og det russiske forskningsfartøyet ”Vilnius”.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet