Hopp til hovedteksten
Thomas_og_student.jpg
Foto: Ole Jørgen Lønne
Utskriftsvennlig versjon

Studenter på tokt

En ny aktivitet er lagt inn i økosystemtoktene – nærmere bestemt i det arktiske økosystemtoktet  – der vi i år har hatt med ni studenter fra UNIS, skriver lederen for Havforskningsinstituttets Barentshavprogram, Knut Sunnanå, i dette kapitlet av toktdagboka.

Dette er et samarbeid mellom HI og UNIS der målet med undervisningen er å gi studentene faglig innsikt i hvordan man forvalter bestander i Barentshavet. Kurset, som heter AB-335 Ecosystem-based management of arctic marine systems, går over 5 uker og studentene hadde forelesninger på UNIS første uken. På feltdelen om bord på FF ”Helmer Hanssen” har poenget vært å sette studentene inn i det ordinære vaktsystemet og gi opplæring i alle de aktivitetene som normalt foregår på et tokt i regi av Havforskninga. Mange forskere og teknikere ved instituttet har vært gjennom slik opplæring gjennom å reise på tokt som studenter og tidlig i sin forskningstilværelse, og har hatt gleden av å lære av våre mange dyktige kolleger.

Teori og praksis

Denne erfaringen har inspirert til å lage et eget kurs som er en kombinasjon av teoretisk læring med praksis fra et vanlig tokt. Studentene har vært tre på hver av vaktene i fiskeprøverommet og tre har gått vakt med aktiviteter i styrehuset, instrumentrommet og planktonlabben. Hvert fjerde døgn har studentene skiftet vakt, og alle har derfor i løpet av 12 døgn vært gjennom alle aktiviteter om bord, til alle døgnets tider. Personellet fra HI har gjort en strålende innsats og sørget for at studentene kan både sortering og prøvetaking av fisk, reker og benthos, samt se etter hval og fugl fra styrehuset, og kan noe om hydrografi og plankton.

Forelesninger

Det har også vært gitt forelesninger underveis og studentene har arbeidet med å planlegge en oppgave som skal løses gjennom å skrive en artikkel med utgangspunkt i data fra toktet. Etter toktet har studentene to uker igjen av kurset og da skal det holdes noen flere forelesninger, oppgaven skal løses med et ferdig utkast til artikkel og skriftlig eksamen skal avlegges. Hektisk – men det gir en god innsikt i en travel hverdag. Vi håper dette også gir mersmak og at det kan bidra til rekruttering av nye forskere og teknikere til instituttet.

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet