Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2013

Publisert: 02.09.2013 - Oppdatert: 05.09.2013
Sortert_bentos_lite.jpg

Forskningsfartøy i algesuppe

”G.O. Sars” har gått gjennom et belte av kalkalgen Emiliania huxleyi. 
 – Vi spør oss hvordan dette virker inn på resten av økosystemet, skriver havforsker Petter Fossum i denne toktdagboka.

Publisert: 03.09.2013 - Oppdatert: 04.09.2013
Thomas_og_student.jpg

Studenter på tokt

En ny aktivitet er lagt inn i økosystemtoktene – nærmere bestemt i det arktiske økosystemtoktet  – der vi i år har hatt med ni studenter fra UNIS, skriver lederen for Havforskningsinstituttets Barentshavprogram, Knut Sunnanå, i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 04.09.2013 - Oppdatert: 05.09.2013
Gayantonia_Franze_lite.jpg

Forsker på viktig bindeledd

Mikrozooplankton er et viktig bindeledd i næringskjeden. Derfor er det viktig å forstå hvilke konsekvenser klimaendringer kan gi for dem, skriver havforsker Petter Fossum i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 08.09.2013 - Oppdatert: 17.09.2013
Reke_portrett_lite.jpg

En reke er ikke en reke er ikke en reke….

Noe av det mest plundrete arbeidet på økotoktet er å ta rekeprøver. De skal tas når det er over fem kg reker i bunntrålen. Rekene skal stadiebestemmes i åtte forskjellige stadier, og hodeskjoldet skal måles. Det er ikke nok med en håndfull reker, nei en hel skalldyraften må til. Nærmere bestemt 300 stykker, skriver havforsker Petter Fossum i det nyeste kapitlet i toktdagboka.

Publisert: 18.09.2013
Makrellyngel_Dima_nett.jpg

Fant makrellyngel lenger øst enn før

I år er det observert makrellyngel lenger øst i Barentshavet enn noen gang tidligere. Under årets økosystemtokt er det også observert mer makrellyngel enn på lenge, skriver havforsker Elena Eriksen i denne toktdagboka.

Publisert: 19.09.2013
Krill_Petter_F._nett.jpg

Bjørnøya

Vi kaller det stedet kaldt arktisk vann møter varmere vann for polarfronten. I Barentshavet er den nordlige delen dekket av is deler av året. Når isen smelter og trekker seg nordover, flytter polarfronten seg etter, skriver havforsker Petter Fossum i dette kapitlet av toktdagboka.

Publisert: 16.10.2013
Tral_ut_Aleksandr_nett.jpg

Redskapsforsøk med overraskelse

Økosystemtoktet i Barentshavet med ”Johan Hjort” ble avsluttet i Kirkenes. Siste del av toktet var satt av til redskapsforsøk med harstadtrål. Den er standard 0-gruppetrål under økosystemtoktene. I tillegg gjennomførte vi utprøving av ulike planktonredskaper. Vi fikk også en overraskelse under toktet.