Hopp til hovedteksten

Toktdagbok 2010

Dato
30. september 10
Publisert: 30.09.2010
isutsikt-imr.jpg

Barentshavet er ved god helse

De foreløpige resultatene fra årets norsk-russiske økosystemtokt viser at tilstanden i Barentshavet er god. Havet er kaldere enn i fjor, men fortsatt varmere enn gjennomsnittlig for de siste 30 år. Det er forholdsvis god rekruttering til lodde, torsk, hyse og sei.     

Dato
27. september 10
Publisert: 27.09.2010
loddefangst_imr.jpg

Storlodde langt mot nord

Og så var økosystemtoktet over for denne gongen. Førsteinntrykket er at det slett ikkje ser svart ut. Det vert kaldare, men framleis varmare enn ”normalen”. Rekrutteringa til dei fleste fiskebestandane ser ut til å vera om ikkje svært god, så i alle fall over gjennomsnittet. Loddebestanden er framleis stor. I år stod stordlodda til og med nord for Kong Karls Land opp mot Kvitøya

Dato
24. september 10
Publisert: 24.09.2010
uer_sild_0-gruppe.jpg

Ingen rekord for årets yngel

Økosystemtoktet i Barentshavet: De foreløpige resultatene viser at rekrutteringen av torsk, hyse og uer i år vil ligge godt over gjennomsnittet, mens den er middels for lodde. Rekrutteringen av sild i år ville mest sannsynlig være svak. 

Dato
23. september 10
Publisert: 23.09.2010
Knolhval-hale-og-rygg_imr.jpg

Vågehval rundt Bjørnøya, i Storfjordområdet og i Olgastretet

Det foreløpige inntrykket er at spermhval har vært å finne på dyphavet vest i dekningsområdet for økosystemtoktet, finnhval utafor Finnmarkskysten og i kantene rundt Bjørnøya samt vest av Spitsbergen, vågehval rundt Bjørnøya, i Storfjordområdet og i Olgastretet, og knølhval i Olgastretet og nordøst for Hopen. Springere dominerer det sentrale og østlige Barentshavet.

Dato
21. september 10
Publisert: 21.09.2010 - Oppdatert: 22.09.2010
Isutsikt-Foto_Thomas_de_Lange_Wenneck_2000.JPG

Isfylte farvann og strandnot med seiyngel

Arktisk økosystemtokt: Tid til overs gjorde det mulig å gjennomføre både en plan B og en plan C i strandsonen på Svalbard – et område som vanligvis ikke undersøkes på toktet.

Dato
17. september 10
Publisert: 17.09.2010
Jan_Mayen_Barentshavet.jpg

Temperaturen går ned i Barentshavet

Den nedadgående trenden i sjøtemperatur som har vært observert i Barentshavet de siste årene fortsetter. Foreløpige data fra økosystemtoktet viser at de sørlige delene av havområdet fremdeles er litt varmere enn gjennomsnittet, men kaldere enn i 2009. Størst endring er det i området utenfor det nordlige Svalbard, hvor temperaturene noen steder er mer enn 3oC lavere enn året før. Det er mye is nord av Svalbard selv om isdekket ellers i Arktis er lavt.

Dato
15. september 10
Publisert: 15.09.2010
hval.jpg

Lite lodde – mye hval

Arktisk økosystemtokt: Foreløpige data fra "Jan Mayen" i området rundt Svalbard viser lite registreringer av lodde på vestsiden av Spitsbergen. 0-gruppe polartorsk av den vestlige komponenten synes å være redusert i forhold til hva man så i fjor. Det har det vært en betydelig høyere registrering av hval enn året før, særlig på østsiden av Svalbard. Også i år har vi fått både torsk og hyse veldig langt nord. Temperaturen er i snitt en god del lavere enn i fjor, spesielt på vestsiden av Spitsbergen.

Dato
13. september 10
Publisert: 13.09.2010
0_gruppe_fisk.jpg

Godt med 0-gruppe av torsk, hyse og uer

Økosystemtoktet: Foreløpige observasjoner fra Johan Hjort i det vestlige og sentrale Barentshavet antyder bra mengde med 0-gruppe av torsk, hyse og uer. Det er observert til dels gode konsentrasjoner av fjorårets yngel av lodde. Det er også gjort et uvanlig funn av havniøye.

Dato
07. september 10
Publisert: 07.09.2010
Ekkogram ”Komsomolets”

Overvåking av radioaktiv forurensning rundt ubåtvraket av ”Komsomolets”

Den russiske ubåten “Komsomolets” utgjør et potensielt forurensningsproblem der den ligger på 1700 meters dyp ca 180 km sørvest for Bjørnøya. Havforskningsinstituttet og Statens strålevern samarbeider om å ta årlige prøver av sjøvann og sedimenter fra området rundt vraket, for analyser av en rekke radioaktive stoffer. I år blir prøvetakingen utført fra ”Johan Hjort” på første del av økosystemtoktet.
 

Dato
23. august 10
Publisert: 23.08.2010
barentshavet.jpg

Økosystemtoktet i Barentshavet har startet

Økosystemtoktet: Forskningsfartøyene "Johan Hjort" og "G.O. Sars" er i gang med årets tokt i Barentshavet. "Jan Mayen", det tredje norske fartøyet som skal delta, drar ut torsdag 26. august. Toktet er et årlig fellestokt med PINRO, Havforskningsinstituttets søsterorganisasjon i Murmansk. De to russiske fartøyene "Fridtjof Nansen" og "Vilnius" startet for vel en uke siden.
 

Dato
30. august 10
Publisert: 30.08.2010 - Oppdatert: 15.09.2010
traal_pa_dekk.jpg

Småhyse og øyepål i sør – og 0-gruppe torsk

Økosystemtoktet: Så langt er det småhyse og øyepål som dominerer botntrålfangstane på "G.O. Sars". Småhysa står også delvis pelagisk. Stor torsk har det vore lite av på dei sørlege stasjonane, men torsken dominerer i 0-gruppe fangstane. Over halvparten av 0-gruppe torsken vart teken i det siste halet øst for Nordkappbanken.