Hopp til hovedteksten
0_gruppe_fisk.jpg
0-gruppe fisk. Steinbit, gapeflyndre og lodde.
Foto: Tatyana Prokhovra
Utskriftsvennlig versjon

Godt med 0-gruppe av torsk, hyse og uer

Økosystemtoktet: Foreløpige observasjoner fra Johan Hjort i det vestlige og sentrale Barentshavet antyder bra mengde med 0-gruppe av torsk, hyse og uer. Det er observert til dels gode konsentrasjoner av fjorårets yngel av lodde. Det er også gjort et uvanlig funn av havniøye.

Av Jaime Alvarez, toktleder, ”Johan Hjort”

0-gruppe fisk (årets yngel)

Foreløpige observasjoner gjort på økosystemtoktet i Barentshavet viser bra mengde med 0-gruppe av torsk, hyse og uer. Noen få registreringer av 0-gruppe sild har vi også hatt. At vi har fått så lite er ikke noe unormalt. Sildeyngel befinner seg hovedsaklig sørøst og øst for våre kurser.

0-gruppe lodde har vært fraværende inntil nylig, men nord for 75oN og øst for 25oØ har vi funnet moderate mengder. Vi venter å få enda mer på resten av toktet.

I det øvre vannlaget finner vi også Gonatus, en liten blekksprut, som er en delikatesse for andre arter.

gonade.jpg

Gonatus.

Foto: Merethe Kvalsund og Tatyana Prokhovra

Lodde

Foreløpig har de fleste registreringer av lodde vært på 1-gruppe (fjorårets yngel) i til dels gode konsentrasjoner. Det ventes at disse vil øke dag for dag nå når vi nærmer oss hovedområdet for lodde. Registreringer vil omfatte mer voksen lodde (2 og 3 år gamle individer) i området rundt øya Hopen.

Annen fisk

Vi har registrert jevne verdier av hyse og øyepål i den sørlige delen, mens kolmule og uer dominerer nord for Tromsøflaket.

I området øst for Bjørnøya er det yngre årsklasser av snabeluer og spredte konsentrasjoner av torsk som dominerer.

Uvanlig funn

For noen dager siden fikk vi i trålen en uvanlig art: et fint eksemplar av havniøye, en kjeveløs fisk i niøyefamilien. Som voksen lever denne fisken parasittisk . Den suger seg fast på torsk, laks og brugde og rasper hull på skinnet med sin horntannbesatte sugemunn. Havniøye suger ut blod og kroppsvev, ofte til verten dør.

nioye.jpg

Havniøye. Bildet nede til venstre viser hodet, og bilde nede til høyre viser munnen.

Foto: Merethe Kvalsund

Dekningsområdet

Årets norsk-russiske økosystemundersøkelser i Barentshavet startet 23. august og omfatter 5 forskningsfartøy, 3 norske og 2 russiske. Vi om bord på ”Johan Hjort” har som oppgave å undersøke den vestlige delen fra 14° til ca. 24° øst fra kysten til 73°30’ og den sentrale delen av Barentshavet fra Bjørnøya til Hopen. Senere skal ”Johan Hjort” også dekke området nordøst for Hopen inntil isgrensen.