Hopp til hovedteksten
isutsikt-imr.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Barentshavet er ved god helse

De foreløpige resultatene fra årets norsk-russiske økosystemtokt viser at tilstanden i Barentshavet er god. Havet er kaldere enn i fjor, men fortsatt varmere enn gjennomsnittlig for de siste 30 år. Det er forholdsvis god rekruttering til lodde, torsk, hyse og sei.     

Av Randi Ingvaldsen

• Loddebestanden er fortsatt på et høyt nivå. Nok en sterk årsklasse sørger for relativt god rekruttering. Mye storhval og mye torsk i de viktigste loddeområdene langt nord i Barentshavet gjør et kraftig innhogg i den store bestanden. 
• Torskebestanden har også god rekruttering. Det ser ikke ut til å være noen matmangel for den store bestanden av torsk, da veksten synes å være på et normalt nivå.
• Hyse og sei viser god rekruttering.

De tre norske og de to russiske forskningsfartøyene oppnådde til sammen en god dekning av hele Barentshavet, men innsatsen og datainnsamlingen var noe redusert i forhold til tidligere år.
Toktet er grunnlag for rådgivningen av neste års loddekvote. Under et møte i Pasvikdalen etter toktet blir de foreløpige resultatene diskutert og det blir laget en toktrapport.