Hopp til hovedteksten
Ekkogram-Komsomolets2_350.gif
Utskriftsvennlig versjon

Liten fare for store utslipp

Den russiske ubåten “Komsomolets” utgjør et potensielt forurensningsproblem der den ligger på 1700 meters dyp ca. 180 km sørvest for Bjørnøya. Havforskningsinstituttet og Statens strålevern samarbeider om å ta årlige prøver av vann og sedimenter rundt vraket, for radioaktivitetsanalyser. Sannsynligheten for store utslipp fra ubåtvraket i nær fremtid er liten.


Av Anne Lene Brungot (Statens strålevern)


Bilde over: Under et rutinetokt i Barentshavet i 1991 oppdaget mannskapet om bord på Havforskningsinstituttets fartøy ”Johan Hjort” et mistenkelig signal på ekkogrammet og fant ubåten på 1700 meters dyp.

Personell om bord på ”G.O. Sars” vil ta en del bilder som blir lagt ut på nettet. Dette vil vise hvordan prøvene bearbeides om bord og vil gi ett innblikk i det praktiske arbeidet rundt selve prøvetagningen.  Men først en liten oppdatering av bakgrunnen og resultatene fra tidligere undersøkelser.

Den 7. april 1989 brøt det ut brann i den russiske ubåten ”Komsomolets” mens den var på tokt i Norskehavet. Kapteinene blåste opp en nødballasttank som brakte båten opp i overflatestilling, men etter kort tid sank ubåten på 1700 meters dyp, 180 km sørvest for Bjørnøya. 42 russiske sjømenn mistet livet i ulykken, mens 25 av mannskapet overlevde.


provetaking.gif
Fra prøvetaking på "G.O. Sars" på tidligere økosystemtokt. (Foto. Erik Olsen, Havforskningsinstituttet)

Ubåten ”Komsomolets” inneholder en reaktor med flere radioaktive stoffer og to torpedoer med stridshoder bestående av en blanding av uran og plutonium. To store vurderinger av den radiologiske trusselen fra ”Komsomolets” ble foretatt i løpet av nittitallet. Den første vurderingen av norske eksperter for NATO og den andre av eksperter fra den russiske marine. I tillegg er det foretatt en studie av utslipp og transport av radioaktive stoffer fra vraket.

I 1999 ble mindre utslipp registrert fra reaktorkammeret i nærheten av vraket. Undersøkelser tyder på utslipp av radioaktive stoffer gjennom et ventilasjonsrør.
Det er forventet at selve reaktoren og sikringene rundt denne vil hindre korrosjon som kan frigi reaktorbrensel til områdene rundt i ca. 2000 år. Det antas at ventilasjonsrøret vil være eneste mulighet for lekkasje av radioaktive stoffer fra reaktoren. Stridshodene er ikke på samme måte som reaktoren beskyttet mot sjøvann og er forventet å korrodere på tidligere tidspunkt.

Det er likevel vurdert at sannsynligheten for store utslipp fra ”Komsomolets” i nær fremtid er liten. Korrosjon vil føre til gradvise utslipp som i økende grad vil bestå av langlivede fisjonsprodukter, samt uran og plutonium fra stridshodene. Plutonium fra stridshodene vil i stor grad binde seg til sedimentene (partikkelbundet) nær vraket. Uran fra stridshodene er relativt løselig, men bidraget til miljøet vil være uvesentlig i forhold til den naturlige urankonsentrasjonen.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet