Hopp til hovedteksten
stor-havnal_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Nytt toktpersonell

Så var "G.O. Sars" fylt opp med nytt toktpersonell, og vi arbeider oss nordover aust av Vardø. I skrivande stund ligg vi på den andre stasjonen etter at vi gjekk frå Kirkenes i går ettermiddag.


Av Harald Gjøsæter, toktleiar G.O. Sars

 

Toktarbeid er i stor grad prega av rutinar, så det er alltid litt ekstra slitsamt å ta dei første stasjonane, før rutinane er på plass. For nokre av oss som går ut no har det gått eit år sidan sist vi var på tokt, for andre har det kanskje berre gått ein månad eller to… Vi var ikkje heilt heldige med vêret denne gongen, men gjekk oss rett ut i ein kuling frå nordaust. Bortsett frå at eit planktonreiskap måtte kuttast ut på første stasjonen, så er det no arbeidsvêr, trass i alt. Så mykje nytt ”å skriva heim om” er det altså ikkje enno, men vi får vona at det vil endra seg etter som toktet skrid fram.

Registreringer

Registreringer av 0-gruppetorsk per 07.09.07:

Registreringer av voksen torsk per 07.09.07:

Registreringer av stor havnål per 07.09.07:

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer