Hopp til hovedteksten
lodde_0_gruppe700.gif
Utskriftsvennlig versjon

Foreløpig rapport fra økosystemtoktet

Dagens toktrapport gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles norsk–russiske økosystemtoktet i Barentshavet høsten 2007 etter at halve toktet er gjennomført. Resultatene er foreløpige, basert på undersøkelser av mindre enn 50% av Barentshavet. Den endelige vurderingen av tilstanden i Barentshavet kommer etter toktet den 8. oktober.

../../../../barentshavet/__data/page/7750/tobis-pel700.gif
Fangstene er noe endret fra 2006, i noen områder der vi fant tobis i 2006 finner vi det ikke i år. Tobis har et komplisert livsmønster der den lever nedgravd i sanden store deler av tiden og er derfor vanskelig å overvåke. Endringer i utbredelse og fangstmengde kan derfor være vanskelig å forklare.

Informasjonsarbeid:

For tredje året har vi opprettet en internettside www.imr.no/barentshavet der vi legger ut dagbøker fra toktet, samt kart over posisjoner til fartøyene, og fangster av torsk (0-gruppe og voksen) og stor havnål.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer