Hopp til hovedteksten
lodde_0_gruppe700.gif
Utskriftsvennlig versjon

Foreløpig rapport fra økosystemtoktet

Dagens toktrapport gir en gjennomgang av status og foreløpige resultater fra det felles norsk–russiske økosystemtoktet i Barentshavet høsten 2007 etter at halve toktet er gjennomført. Resultatene er foreløpige, basert på undersøkelser av mindre enn 50% av Barentshavet. Den endelige vurderingen av tilstanden i Barentshavet kommer etter toktet den 8. oktober.

../../../../barentshavet/__data/page/7750/tobis-pel700.gif
Fangstene er noe endret fra 2006, i noen områder der vi fant tobis i 2006 finner vi det ikke i år. Tobis har et komplisert livsmønster der den lever nedgravd i sanden store deler av tiden og er derfor vanskelig å overvåke. Endringer i utbredelse og fangstmengde kan derfor være vanskelig å forklare.

Informasjonsarbeid:

For tredje året har vi opprettet en internettside www.imr.no/barentshavet der vi legger ut dagbøker fra toktet, samt kart over posisjoner til fartøyene, og fangster av torsk (0-gruppe og voksen) og stor havnål.

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer

Kontaktpersoner

Erik Olsen
934 39 256
Harald Gjøsæter
414 79 177

Kontaktpersoner

Erik Olsen
934 39 256
Harald Gjøsæter
414 79 177