Hopp til hovedteksten
350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Mye å gjøre - dekket fullt av svamp

Første stasjon på økosystemtoktet var på Tromsøflaket. I går gjorde forskerne et tråltrekk der som resulterte i en bunntrål med over 4 tonn svamp. Bentosspesialistene om bord fikk mer enn nok å gjøre med å sortere og veie haugen med svamp som fylte hele tråldekket. Svetten rant, og måltider ble utsatt til fordel for svampen, men på tre timer var all svampen undersøkt, målt og veiet.

Over:
Trålposen på bunntrålen stappfull av svamp og en og annen fisk.
Foto: Havforskningsinstituttet.

Tromsøflaket er et spesielt rikt svamphabitat. Så store mengder svamp er relativt sjeldne og forekommer kun  i områder med rik vanngjennomstrømming som fører næringspartikler med seg sånn at svampene kan filtrere disse ut av vannet.


350_1.jpg
Forsker Lis L. Jørgensen som sorterer 4 tonn svamp. Foto: Havforskningsinstituttet.

Alltid hektisk start

"G.O. Sars" forlot Tromsø tirsdag ettermiddag, og tidlig onsdag morgen var vi kommet frem til første stasjon. Starten av et tokt er alltid hektisk, med mye utstyr og mange rutiner som skal på plass og fungere, spesielt på et så omfattende tokt som økosystemtoktet. Det går alltid noen dager før alt fungerer som det skal, og det er mye å sette seg inn i, spesielt for de som er med på tokt for første gang. Derfor håper man gjerne på at de første par stasjonene skal være relativt enkle, med en begrenset fangstmengde slik at man i ro og mak kan gå gjennom rutinene og tilvenne seg arbeidssituasjonen til havs. Slik ble det ikke denne gangen.

Erik Olsen
Toktleder G.O. Sars

Registreringer av voksen torsk og torsk født i år samt havnål

Registreringer av voksen torsk

Registreringer av torsk født i år

Registreringer av stor havnål

 

 

Fakta om Barentshavet

Størrelse: 1,4 millioner km2  (ca. 4 ganger så stort som Norge)
Dyp: Gjennomsnittlig dyp er 230 meter, største dyp er 500 meter
Fiskerier: Bunnfisk som torsk, hyse, blåkveite, gapeflyndre og uer. I tillegg lodde, reke, vågehval og grønlandssel

Spesielle forhold:

  • Store, årlige variasjoner mht. temperaturforhold og isdekke
  • Sokkelhav - del av kontinentalsokkelen rundt Polhavet
  • En av de største sjøfuglkonsentasjonene i verden; 20 millioner individer fordelt på nær 40 arter

Forvaltningen av de levende marine ressurser i Barentshavet skjer mellom Norge og Russland i fellesskap.
Russisk navn: Barentsevo More
 

Barentshavet

Her er fartøyene

Fartøyenes posisjoner per 25.09.07
les mer