Hopp til hovedteksten
reker_350.jpg
Utskriftsvennlig versjon

Rekemåling

Dypvannsreken Pandalus borealis er en svært viktig del av økosystemet i Barentshavet og danner grunnlaget for et omfangsrikt og viktig fiskeri. Ett av målene med økosystemtoktet er derfor å overvåke rekebestanden for å kunne beregne bestandens størrelse og utvikling. Rekeundersøkelser skjer bare under økosystemtoktet, derfor er kursnettet lagt opp slik at rekebestanden dekkes på en best mulig måte. I områder med mye reke, slik som Hopendjupet, legges trålstasjonene tettere for å få et så presist mål på bestanden som mulig.

Vi fanger reker med bunntrålen – som faktisk er en reketrål (Campelen 1800), og sorterer dem ut av fangsten. I områder med mye reker får vi gjerne 20–50 kg reker på et 15 minutters trålhal.

Fra hann til hunn

Dypvannsreken er en hermafroditt. Den begynner livet som hann, men blir til hunn når den når en viss størrelse og alder. Derfor er alle store reker hunner, og derfor finner man aldri små reker med rogn. Utviklingen fra umoden hann til hunn med rogn er delt inn i syv stadier som vi bruker når vi sorterer rekene vi har fanget.

Noen stadier er lette å se forskjell på, som reker med og uten rogn, mens andre er mer kompliserte – man må se etter små forskjeller på beina under buken på reken. Dette er både vanskelig og tidkrevende, og derfor blir ikke mer enn ca. 300 reker sortert og stadiebestemt. Når det er gjort, blir rekene lengdemålt, og for en reke er det ikke totallengden som teller – her måler vi bare lengden på hodeskjoldet (carapax).

Disse dataene brukes så til å beregne rekebestandens størrelse, som er viktig både i forhold til fiskeriet, men også økologisk, ettersom dypvannsreke er et viktig byttedyr for mange fiskearter i Barentshavet, blant annet torsk.

Fakta om reke i Barentshavet

Latinsk navn: Pandalus borealis
Familie: Pandalidae
Maksimal størrelse: 16 cm og 20 g
Levetid: Maksimalt 10 år
Leveområde: Hele Barentshavet, oftest på 200–500 m dybde
Gyteområde: Barentshavet
Gytetidspunkt: Juni–oktober (eggene klekker i mai–juni)
Føde: Organisk materiale, åtsler, små krepsdyr, mark osv.
Kjønnsskifte: Reken er først hann, men skifter kjønn og blir hunn når den er 4–7 år

Reke i Barentshavet